Test faciliteiten

Inn2POWER’s online marktplaats voor testfaciliteiten – een soort AirBnB  - brengt de deeleconomie in de offshore windsector.

Kmo’s en onderaannemers uit de offshore windsector makkelijker toegang verschaffen tot testfaciliteiten, behoort tot de doelstellingen van Inn2POWER. De deeleconomie, op het vlak van testfaciliteiten, in de offshore windsector introduceren, is een manier om deze doelstelling te realiseren. 

De “AirBnB voor testfaciliteiten” is in volle ontwikkeling. Deze gebruiksvriendelijke online marktplaats laat ondernemingen toe een waaier van internationale testfaciliteiten voor de offshore windindustrie uit te pluizen. 

Dit beoogt de twee volgende noden te beantwoorden:

  • het verhogen van de kennis van toegankelijke testfaciliteiten en 
  • het verlagen van de kosten voor zowel testfaciliteit-eigenaars als -gebruikers  

Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat het gebrek aan kennis en de hoge kosten de twee belangrijkste obstakels vormen wanneer bedrijven op zoek gaan een testmogelijkheid voor hun innovaties in de offshore windsector. 

De ambitie met betrekking tot deze nieuwe online marktplaats is tweevoudig:

  • Makkelijk toegang verschaffen tot unieke testfaciliteiten. 
  • Makkelijk toegang verschaffen tot de juiste testfaciliteiten. Door zoekopdrachten mogelijk te maken op vlak van testmogelijkheden, meetopties, de grootte van te testen objecten etc. 

Door het makkelijker maken van het vinden van de juiste testfaciliteit in Europa, zal het eveneens veel makkelijker worden voor bedrijven om nieuwe producten te ontwikkelen. Daarom ontwikkelde POM West-Vlaanderen binnen het Inn2POWER-project een vierdelige webinarreeks waarin telkens drie unieke testfaciliteiten in de Noordzee Regio werden voorgesteld. Herbekijk de webinars hier.  

Bijlage