Social profit én profit in een geïntegreerde samenwerking - terugblik

Meer dan 60 personen uit de social profit, de bedrijfswereld en hoger onderwijs tekenden present voor het symposium over geïntegreerde samenwerking in de zorgeconomie, op donderdag 9 november in de KULeuven in Brugge.

Aan de hand van een kort filmpje (link) verduidelijkte Inge Taillieu de rol van de Fabriek voor de Toekomst Zorgeconomie. Vervolgens kwamen Hanneke Molema (TNO) en Johan Bruneel (KULAK) aan bod over repectievelijk de bouwstenen van innovatie in regionale zorglandschappen en het belang van de 'governance' bij het opzetten van partnerschappen tussen social profit en profit.

Na deze academische inzichten gaf Guido Veys (MILCOBEL) een praktijkgetuigenis over het radicaal vernieuwen van een organisatiestructuur. Tot slot gaf Carine Boonen (Flanders' Care) een slotwoord waarin ze de 5 pilootprojecten uit de zorg voorstelde die een antwoord op een zorgvraag hebben omgezet in een businessmodel.

De presentaties van het symposium zijn nu als pdf document beschikbaar (zie verder op deze pagina).

In haar presentatie verwees dr. Hanneke Molema - van de Nederlandse onderzoeksinstelling TNO - naar haar rapport over de bouwstenen voor innovatie in regionale zorgecosystemen.

Haar onderzoek maakt integraal onderdeel deel uit van het SHINE project en is ondere andere ook gebaseerd op specifieke cases in West-Vlaanderen, Zuid Holland en Schotland.

Het volledig rapport is nu beschikbaar als pdf op de website van het SHINE project (hier klikken). Deze website is in het Engels.

 

Bijlage

Foto's