Slimme voorraadlocaties (smartbins) voor flexibele inline picking operaties

Er bestaan allerhande technologieën (pick-to-light, AR, enz.) die gebruikt kunnen worden om aan te duiden waar een operator een component moet picken. Echter, een standaard vereiste is dat de locatie van elke product ingesteld moet worden en vast blijft. In een flexibele omgeving is er nood aan een intelligente voorraadlocatie (vb. rek of bin) die zelf online kan identificeren welk product waar ligt. Er bestaan al commerciële producten die een ingebouwde weegschaal hebben om op die manier tijdig een signaal tot herbevoorrading te geven. We willen echter een proof of concept bouwen waar dit verder gecombineerd wordt met andere sensoren (vb. visie) om de componenten automatisch te kunnen classificeren zodat vast locaties van bins en trays niet meer noodzakelijk zijn.    

Doelgroep: Leveranciers en integratoren van voorraadsystemen, assemblagebedrijven 

Klik hier om terug te keren naar de overzichtspagina.