SHINE gepresenteerd aan beleidsmakers | Terugblik

Op 28 mei liet Fabriek voor de Toekomst Zorgeconomie 50 Vlaamse en Europese beleidsmakers kennismaken met geïntegreerde businessmodellen om de zorg van morgen kwalitatief en betaalbaar te houden. Deze infosessie vond plaats in het Vlaams Parlement, in samenwerking met VLAIO.

Naast de presentatie van keynote spreker Prof Dr. Dipak Kalra van het 'European Institute for Innovation through Health Data' werd ook de online tool voor bedrijven en zorgorganisaties geïntroduceerd [link] om duurzame samenwerkingen op te zetten. De ontwikkeling van deze e-tool is één van de resultaten van het Europees SHINE project [link] waarvan POM promotor is. Dit project krijgt financiële steun krijgt van Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling via het Interreg North Sea Region programma.

De deelnemers kregen ook de paper "The quest to incorporate end user value and societal health impact in scalable revenue" mee, waarin duidelijk wordt gemaakt wat het potentieel is van geïntegreerde businessmodellen in de zorgeconomie. Deze paper kan via de link hieronder gedonwload worden.

Deze infosessie met de paper en de e-tool illustreren hoe de POM in West-Vlaanderen baanbrekend werk verricht in de zorgeconomie.

Bijlage

Foto's