Seminarie "Businessmodellen in de zorgeconomie" - terugblik

Vanuit de ambitie van de Fabriek voor de Toekomst Zorgeconomie en als onderdeel van het SHINE project, organiseerde de POM West-Vlaanderen begin 2018 een seminarie over 'businessmodellen in de zorgeconomie". Dit seminarie omvatte vier opeenvolgende sessies over geïntegreerde samenwerkingen tussen bedrijven en zorgorganisaties.

Uit de interactiviteit en de respons van meer dan 30 deelnemers tijdens deze sessies bleek dat bedrijven en zorginstellingen elk een eigen invalshoek hebben op de zorgverlening van morgen, maar dat die zeker niet haaks op elkaar staan en dat er ook een bereidwilligheid is om elkaar te vinden als het gaat over innovatieve businessmodellen.

Foto's