Semi-automatische virtuele validatie van industriële aansturingslogica (vb. PLC, MES, WMS, etc.)

Bij engineering projecten kan een emulatie van de fysieke installatie aangemaakt worden op basis van de CAD. Daaraan worden dan dynamische aspecten toegevoegd (vb. robothandelingen) zodat heel wat zaken (vb. concept, cyclus tijden, controlelogica, enz.) in een vroeg stadium gevalideerd kunnen worden nog vooraleer de fysieke installatie beschikbaar is. Er bestaan daar commerciële oplossingen voor, maar die vereisen nog heel wat manuele effort (en expertise) om dat emulatie model op te bouwen, de relevante validatie scenario’s te bepalen en de goede werking te controleren. De bedoeling is om ook die stappen verder te automatiseren gebruik makend van de informatie die beschikbaar is in die emulatie pakketten (vb. collision detection, state transitions, etc.).  

Doelgroep: Systeemintegratoren, machine- en installatiebouwers

Klik hier om terug te keren naar de overzichtspagina.