Project | SeaConomy

Het SEACONOMY project brengt voor de eerste keer een multidisciplinair consortium van bedrijven, sectororganisaties en overheidsinstanties samen om het potentieel van de Vlaamse zeewier economie te ontluiken en de vicieuze cirkel van barrières te doorbreken.

Het project heeft drie doelstellingen:

 • de economische haalbaarheid van de lokale kweek voor de niche markt bekijken;
 • de duurzaamheid van de waardeketen bepalen;
 • met een breed-gedragen visie, onderbouwd met economische en ecologische argumenten de belangrijkste externe barrières aankaarten.

Het MIP valorisatie-project ging van start op 1 oktober 2016 en loopt tot september 2018. De projectleider is Benny Pycke (Sioen Industries), tel. 051/741516; E: benny.pycke@sioen.be.

Partners 

Dit project wordt gerealiseerd met de steun van het Milieu- en Energietechnologie Innovatie Platform (MIP) van i-Cleantech Vlaanderen.

Wat zijn de ambities van SeaConomy?

Het project heeft de ambitie om een Vlaamse zeewierindustrie concreet in kaart te brengen. Specifieke vragen die beantwoord zullen worden zijn:

 • Welke soorten worden gevraagd en mogen gekweekt worden? Welke volumes zijn gewenst?
 • Welke kweekoppervlaktes zijn nodig en welke zones zijn geschikt? Welke zones op zee zijn mogelijk beschikbaar?
 • Is kweek haalbaar langs de kust of in de offshore windmolenparken?
 • Welke vorm van zeewier is gewenst?
 • Welke technologieën zijn meest geschikt voor kweek, voorbehandeling, en verwerking?
 • Welke afzetmarkten kunnen worden aangesproken?
 • Hoe kan zeewierkweek verder verduurzamen?
 • Hoe groot zal de meerwaarde van lokale productie zijn?
 • Wat is een mogelijke impact op de tewerkstelling en welke investeringen zijn nodig?

Met een concrete visie op mogelijke economische, maatschappelijke en ecologische impact zal het project ook externe barrières zoals perceptie van de consument, politiek en publiek draagvlak, en wetgeving over mogelijke toepassingen en kweeklocaties trachten aan te pakken via onderzoek en aanbevelingen voor wetswijzigingen zodat de zeewier-economie in Vlaanderen kan ontwikkelen.

Publicaties

 • Wetgeving voor toepassen van zeewier in voeding, veevoeding en voedingssupplementen - zie hieronder (sectie Bijlage)
 • Expertise rond de kweek en verwerking van zeewier in Vlaanderen - zie hieronder (sectie Bijlage)
 • Visietekst: "Zeewier in Vlaanderen 2030" - zie hieronder (sectie Bijlage)

Evenementen

Nieuws

Bijlage

Foto's