Quick Wins 2021

Samenwerking, innovatie en financiële steun; dé kernbegrippen van de Quick Wins.
Werkt u samen met één of meerdere andere bedrijven aan een vernieuwend project?
Hebt u daarbij nood aan financiële steun?

Dan zijn de Quick Wins Fabrieken voor de Toekomst iets voor u! 

Met het oog op innovatie ondersteunen we een aantal kortlopende en praktijkgerichte innovatieve samenwerkingsprojecten.

Ons aanbod: 300.000 euro om 15 pilootprojecten te realiseren.

Lees hieronder de belangrijkste voorwaarden: 

1. Het project situeert zich binnen één of meerdere van volgende sectoren:

  • Nieuwe Materialen
  • Voeding
  • Blue Energy
  • Machinebouw/Mechatronica
  • Drones

2. Het resultaat van het project, onder de vorm van een proefopstelling, pilootinstallatie of prototype, is haalbaar op korte termijn (max. 1 jaar).
3. Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen minimum twee onderling onafhankelijke bedrijven waarvan minstens 1 kmo en minstens 1 in West-Vlaanderen gevestigd is.
4. Om zoveel mogelijk bedrijven, ook nieuwe de kans te geven, hebt u de laatste twee jaar (2019 & 2020) nog geen Quick Winsteun ontvangen van ons. 
5. Maximaal steunbedrag van 50%.

Timing

Dien uw projectaanvraag in voor 24 september 2021 via quickwins@pomwvl.be.

Bijlage

Contact