Project | Factory 4.0

Het project Factory 4.0 wil bijdragen aan de economische mutatie van het grensgebied door het versnellen van de transformatie van bedrijven naar een Industrie 4.0 fabriek van de toekomst. Alle KMO's (uit de projectregio) met een productieactiviteit behoren tot de doelgroep van het project. 

Bekijk hier de projectwebsite: http://www.gotos3.eu/nl/projecten/factory-40/home

Projectaanpak

Binnen het project worden de bedrijven via een gefaseerde aanpak begeleid bij hun transformatie. Het bedrijf kan zelf bepalen welke stappen het wil doorlopen (ifv de concrete noden en uitdagingen):

  • Informeren en sensibiliseren van productiebedrijven van de mogelijkheden van Industrie 4.0 dmv bedrijfsbezoeken, events, lezingen en bezoeken aan de applicatielabo’s.
  • Preliminaire diagnose bij de geïnteresseerde bedrijven ter identificatie van de thema’s met het grootste potentieel. 
  • Doorgedreven diagnose bij de bedrijven die daadwerkelijk willen transformeren, resulterend in een concreet actieplan.
  • Beperkte haalbaarheidsstudie rond een aantal Industrie 4.0 technologieën (collaboratieve robots, digitale werkinstructies, …). Het opzet is om de technologische en economische haalbaarheid voor specifieke cases te evalueren zodat de drempel tot daadwerkelijke implementatie verlaagd wordt. 

Win aan competitiviteit met Factory 4.0

Dit project werd afgesloten op 30 september 2020. Wenst u verdere begeleiding rond uw digitale transformatie, neem dan een kijkje op deze pagina.

Financiering

Interreg France-Wallonie-Vlaanderen is een programma van de Europese Unie, gericht op grensoverschrijdende samenwerking dat tot doel heeft de innovatie en duurzame ontwikkeling binnen de grensregio versterken en bevorderen. 

Het project Factory 4.0 wordt door de Vlaamse Overheid gesteund via cofinanciering. 

Projectpartners

Het project is een nauwe samenwerking tussen verschillende partners NFID, Mecanov, Cetim, CITC, Pôle Mécatech, POM West-Vlaanderen en Sirris. 

 

Partners                                                                                             Medefinanciers

partners Fabrieken voor de toekomst project Interreg Factory 2.0

Bijlage

Contact