Project | Drone Innovations

Drone Innovations geeft een boost aan onderzoek rond drones en hun talrijke toepassingen.

Het Drone Innovations-project stimuleert onderzoeks- en testactiviteiten vanuit het samenwerkingsverband Drone Port West-Vlaanderen. Dit gebeurt door investeringen op drie locaties (Koksijde, Oostende en Zeebrugge) en activiteiten ter bevordering van cocreatie en innovatie.

"Het project brengt de verschillende drone-initiatieven in West-Vlaanderen samen onder de noemer Drone Port West-Vlaanderen."

De materiële investeringen omvatten onder meer een loods voor indoor testing, een genormeerde vliegkooi waarmee outdoor getest kan worden, verschillende containerunits voor een vlotte operationele werking. Daarnaast wordt er gewerkt aan een uniform beheerssysteem voor performante datacommunicatie en data opslagmogelijkheden. Immateriële ondersteuning krijgt vorm in gerichte cocreatie activiteiten.

Financiering

De totale projectkost bedraagt € 2.000.000. Het project krijgt financiële steun van EFRO Vlaanderen, het Vlaams Hermesfonds en de Provincie West-Vlaanderen. Het project loopt tot 2022. 

 

Contact