Project | Concrete Circularity Center

Het Concrete Circularity Center heeft als basisdoel de kloof te dichten tussen de in Vlaanderen aanwezige technologische en wetenschappelijke kennis en expertise inzake duurzaam beton en de brede sector, vanuit de vaststelling dat de markt die knowhow onvoldoende capteert en integreert.

Via het project wordt vormgegeven aan een demonstratiecentrum voor beton met lage milieu-impact. Enerzijds met een demonstratieruimte waarbij aannemers en andere bouwactoren concrete voeling kunnen krijgen met verschillende materialen en technologieën voor circulair beton en met de kwaliteit van de eindproducten, essentiële voorwaarde om de eindklant te overtuigen, basisvoorwaarde voor de producent om het productieproces te verduurzamen. Anderzijds met verder onderzoek om de doorlooptijd voor de evaluatie van gebruikgeschiktheid van circulair beton te verminderen.

Partners

Financiering

De partners binnen het EFRO project Concrete Circularity Center zijn POM West-Vlaanderen (promotor), Groen Beton Vert VZW, WTCB en KULeuven. De totale projectkost bedraagt 1.458.250,00 euro, waarvan voor infrastructuur & uitrusting 40% gefinancierd wordt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), 10% cofinanciering via het Hermes fonds en 50% van de projectpartners. Voor het luik onderzoek is 40% afkomstig van EFRO en 60% van de partners. 

Looptijd

1/9/2021 – 1/10/2023

Projectverantwoordelijke

Eva Degryse

 

Contact