Project | Cocreatie binnen Machinebouw & Mechatronica

In dit project wensen de partners de bedrijven via cocreatie te betrekken in het Machinebouw & Mechatronicalabs (klik). Deze cocreatie wordt gerealiseerd via twee opeenvolgende cycli: inspiratie en implementatie, codesign en coproductie en co-evaluatie. Na elke cyclus worden de bevindingen verspreid naar de ruime doelgroep. 

Belangrijkste doelstellingen binnen het project

Met de deelnemende bedrijven zullen proof-of-concepts uitgebouwd en gevalideerd worden die het hoofd bieden aan typische Industrie 4.0 uitdagingen. Voor de realisatie van Industrie 4.0 zijn slimme en geïnterconnecteerde machines, slimme en flexibele productiesystemen en innovatieve ondersteunende technologieën voor de operator onlosmakelijk met elkaar verbonden. Binnen dit voorstel ligt de focus op het wegnemen van barrières bij de ontwikkeling en implementatie van deze belangrijke elementen. Dit project wil antwoord bieden op volgende industriële uitdagingen: 

  • Hoe kan intelligentie geïntegreerd worden in nieuwe/bestaande machines?
  • Hoe kan binnen een productiesysteem interconnectiviteit tussen machines onderling en machines-cloud op een betrouwbare en flexibele manier gerealiseerd worden? 
  • Hoe kan een Digital Twin opgebouwd worden van een machine of een volledig productiesysteem? Hoe kan deze praktisch aangewend worden om de machinewerking controleerbaarder, betrouwbaarder, efficiënter, voorspellingen te doen naar slijtage en onderhoud, levensduurproeven? 
  • Hoe kan technologie zoals VR/AR, mobiele/collaboratieve robots, menselijk operatoren ondersteunen? 
  • Hoe kunnen voor deze uitdagingen oplossingen uitgewerkt worden op maat van de specifieke eisen van elke stakeholder? Hoe kunnen uit deze implementaties best practices gedefinieerd worden voor het uitrollen van Industrie 4.0? 

Financiële middelen

Het project omvat een totaalbudget van 1 480 000 euro, waarvan 592 000 euro afkomstig is van EFRO en 148 000 van provinciale middelen. 

Projectpartners 

TUA West, Hogeschool West-Vlaanderen, POM West-Vlaanderen, Vives, Universiteit Gent, SIRRIS, Flanders Make

Onze rol 

POM West-Vlaanderen is in dit project communicatiepartner.