Project | Blue Accelerator

Naast offshore windenergie zijn er binnen de sector van de blue energy heel wat ontwikkelingen op het vlak van golf- en getijdenenergie. Verschillende Vlaamse bedrijven spelen een prominente rol in deze groeisector en in de wetenschappelijke wereld is er heel wat basiskennis beschikbaar. Daarom ging in 2019 het project "Blue Accelerator" van start, met een trekkersrol voor Fabriek voor de Toekomst Blue Energy.

Meer informatie is te vinden op de website van Blue Accelerator: www.blueaccelerator.be

Om de koppositie in blue energy verder uit te bouwen is voortgezette innovatie en technologische ontwikkeling noodzakelijk. Momenteel ontbreekt er echter een aangepaste infrastructuur om testen in een mariene omgeving uit te voeren. Zo’n infrastructuur is essentieel om kennis op te bouwen en geïnteresseerde kmo’s en kennisinstellingen de kans te bieden om innovatieve en voor de sector interessante producten te testen en ontwikkelen.

Als onderdeel van het Blue Accelerator project realiseert POM West-Vlaanderen daarom, samen met een aantal strategische partners, een living lab in real life zeecondities. Met Oostende als uitvalsbasis bestaat dit living lab uit vier elementen:

  • Een aanbod aan testfaciliteiten ontwikkelen in on-, near- en offshoreomgeving ten dienste van de wetenschap en de industrie. Daarbij staat het maritiem innovatie- en ontwikkelingsplatform Blue Accelerator, op 500 m voor de kust van Oostende, centraal.
  • De gebruikers van het testplatform ondersteunen door met betrokken partners en relevante overheden een gemeenschappelijke omkadering te realiseren voor alle testfaciliteiten.
  • Een academisch gedreven innovatieprogramma opzetten om drones toe te passen in offshore omstandigheden.
  • Een ondersteunend open innovatieplatform blue energy opzetten om innovatie in deze sector te versterken.

Als promotor van het project, volgt POM West-Vlaanderen de realisatie van het testplatform op. Naast een front office rol neemt de POM ook de projectcommunicatie voor zijn rekening.

Partners van het Blue Acceleratorproject:

 

Meer info over Blue Accelerator is te verkrijgen bij Ben De Pauw en via www.blueaccelerator.be.

Ben De Pauw
Projectmedewerker Innovatie Blue Energy
POM West-Vlaanderen
E: ben.depauw@pomwvl.be