Project | PLAdijs (Plaice2BE)

Pladijsverwerking op Lokale Aanvoer

Het project zoekt haalbare mogelijkheden voor de lokale verwerking van Belgisch aangevoerde pladijs te bepalen, dit zonder marktverstoring en door creatie van een meerwaarde voor de visverwerkende industrie (zoeken juiste nichemarkt). Hiervoor zal een marktstudie uitgevoerd worden en een economische haalbaarheidsanalyse gebeuren op mogelijke waarde toevoegende activiteiten. Hierbij wordt nauwe samenwerking met het werkveld verzekerd door het oprichten van een kenniskring bestaande uit actoren uit de bevoorradingsketen. Door participatie van verschillende ketenspelers wordt de effectieve implementatie van de resultaten rond lokale pladijsverwerking gestimuleerd.

Duur project

juli 2017- oktober 2018

Brochure

Partners

POM West-Vlaanderen en ILVO

Bijlage

Contact