Opstart Novel Food Platform

Alle voedingsmiddelen die in Europa op de markt gebracht worden, moeten erkend zijn als voedingsmiddel. Voor nieuwe voedingsmiddelen betekent dit dat ze mogelijks nog door de Novel Food wetgeving moeten worden goedgekeurd. Op 17 mei werd toegelicht hoe de wetgeving in elkaar zit en wat er precies verwacht wordt aan informatie in een aanvraagdossier. Daarnaast was het mogelijk om in gesprek te gaan met experts, wat een een grote meerwaarde bleek voor de deelnemers. Zo kon specifiek op hun vraag ingegaan worden. 

Komt uw bedrijf ook in aanraking met de Novel Food wetgeving, maak dan vrijblijvend gebruik van het Novel Food Platform en stel je vraag via vraag@flandersfood.com

Is mijn voedingsmiddel een Novel Food?
Dit is altijd de logische eerste vraag. Een vraag waar de Federale Overheid Belgische bedrijven gratis in bijstaat. Om op deze vraag te antwoorden maken ze gebruik van online maar ook offline databases. Indien een significante gebruikersgeschiedenis kan aangetoond worden vóór 15 mei 1997 in de Europese Unie, dan is het geen Novel Food. 

Mijn voedingsmiddel is Novel Food en nu? 
Europa hanteert het voorzorgsprincipe. Vooraleer iets nieuws op de markt gebracht wordt, dient aangetoond te worden dat het absoluut voedselveilig is. Voedingsmiddelen die een lange traditie kennen buiten de Europese Unie, hebben hiermee al een aantal argumenten om aan te nemen dat deze veilig zijn voor humane consumptie. Dit maakt de aanvraag eenvoudiger.

Absolute voedselveiligheid
Wanneer hebt u voldoende argumenten om aan te nemen dat een levensmiddel voedselveilig is? Hoe bouwt u deze argumentatie op? Zijn dit geen erg kostelijke studies? Hoe pakt u dit aan? Terechte vragen waar u niet alleen uitgeraakt. Elke case is uniek en dat maakt het moeilijk om hier richtlijnen rond op te stellen. Het Novel Food Platform is hier uw eerste aanspreekpartner. Samen bekijken we de volgende stappen.

Workshop
In het najaar 2019 plannen Flanders’ FOOD en de POM nog een praktijksessie waar we experten en bedrijven die reeds ervaring hebben met de Novel Food regelgeving bijeenbrengen. Doel van deze sessie is om meer inzicht te krijgen hoe u kan bewijzen dat een nieuw voedingsmiddel voedselveilig is voor de Europese markt. 

Contact  
Marie Demarcke
Innovation manager, Flanders' FOOD
M +32 476 51 58 65
E marie.demarcke@flandersfood.com
Katelijne Vancleemput
Stafmedewerker, POM West-Vlaanderen
M +32 495 64 39 44
E katelijne.vancleemput@pomwvl.be