Oproep duurzame en innovatieve betonmengsels

Binnen het EFRO-project Concrete Circularity Center zijn we op zoek naar innovatieve betonmengsels, die de huidige normatieve grenzen opzoeken of overschrijden, bv. voor wat betreft: 

  • het vervangingspercentage gerecycleerde of kunstmatige granulaten 
  • het gebruik van gerecycleerd of kunstmatig zand
  • het gebruik van alternatieve cementtypes
  • het gebruik van alternatieve bindmiddelen
  • het fabricageproces, …
  • Een selectie van deze betonmengsels worden - in nauwe samenwerking met de aanvrager - kostenloos getest op gebruiksgeschiktheid, met certificatie als mogelijk eindpunt.

Een selectie van deze betonmengsels worden - in cocreatie met de aanvrager en de dienstverlener - kostenloos getest op gebruiksgeschiktheid, met certificatie als mogelijk eindpunt.

Interesse om deel te nemen aan deze oproep? 

Lees er alles over op deze pagina: www.fabriekenvoordetoekomst.be/oproep-betonmengsels (klik) en dien uw aanvraag in voor 14/1/2022, 12.00 uur!

Contact

Meer weten over deze oproep?

Klik hier