Oproep duurzame en innovatieve betonmengsels

Binnen het EFRO-project Concrete Circularity Center zijn we op zoek naar innovatieve betonmengsels, die de huidige normatieve grenzen opzoeken of overschrijden, bv. voor wat betreft: 

 • het vervangingspercentage gerecycleerde of kunstmatige granulaten 
 • het gebruik van gerecycleerd of kunstmatig zand
 • het gebruik van alternatieve cementtypes
 • het gebruik van alternatieve bindmiddelen
 • het fabricageproces, …

Een selectie van deze betonmengsels worden - in cocreatie met de aanvrager en de dienstverlener - kostenloos getest op gebruiksgeschiktheid, met certificatie als mogelijk eindpunt.* Als normerend kader worden hiervoor de normen NBN EN 206, NBN B 15-001, NBN B 15-100 en prNBN B 15 105, en het SB 250 v 4.1 gebruikt. 

Het aantal mengsels dat ingediend kan worden door één aanvrager is in principe onbeperkt. Wel worden er in eerste instantie maximaal 2 mengsels per kandidaat weerhouden. De aanvrager dient daarom zijn mengsels te rangschikken naar prioriteit. Niet geselecteerde mengsels worden opgenomen in een reservelijst. Per aanvraagformulier kunnen er 5 mengsels toegevoegd worden. Wenst u meer dan 5 mengsels in te dienen, kunt u opnieuw een aanvraag indienen met de overige mengsels.

Hoe deelnemen? 

 • Vul het online invulformulier in voor 14 januari 2022www.fabriekenvoordetoekomst.be/aanvraagformulier-betonmengsels. Alle gegevens worden confidentieel behandeld. 
 • Voeg alle mogelijke bewijsstukken toe ter ondersteuning van de aanvraag. (EPD-rekenbladen of andere LCA-onderbouwing, beschikbare onderzoeksresultaten, referenties &  literatuur, samenwerkingsovereenkomsten & contracten, ….)

 Na het afsluiten van de oproep worden de ingediende betonmengsels beoordeeld door een expertengroep - samengesteld uit de promotoren van het project - op basis van volgende parameters: 

 • Circulariteit (20 %)
 • CO2-uitstoot (20 %)
 • Technische toepasbaarheid (20 %)
 • Economische toepasbaarheid (20 %)
 • Innovatief karakter (20 %)

 Om weerhouden te worden, dient minstens 50% behaald te worden. Op vrijdag 14 januari 2022, om 12 uur wordt deze oproep afgesloten. 

*Opgelet, enkel de kosten voor het proefprogramma worden door het project gedragen. Bijkomende kosten zoals (maar niet beperkt tot) grondstoffenkosten, transport- en leveringskosten, kosten geassocieerd aan de certificatie (bv. dossierkosten, monsternames, doorlopende evaluatie, …) zijn ten laste van de aanvrager. De aanvrager is ook zelf verantwoordelijk voor de dossieropvolging bij de certificatie-instelling. 

Vragen? 

Voor advies op maat rond beton met een lage milieu-impact, kan u terecht op het adviesloket van het Concrete Circularity Center (klik)

Contact

Naar het aanvraagformulier betonmengsels

Klik hier