Model Based Definition in upstream processen

Digitalisering is alomtegenwoordig en zorgt voor ongekende mogelijkheden en toepassingen. Sinds de prehistorie maken tekeningen deel uit van de mensheid. Sindsdien heeft ze ook vele verschillende vormen aangenomen. In de late 18e eeuw kwam de technische tekening met de beschrijvende geometrie op. In de 20e eeuw werd geometrische dimensionering en tolerantie geïntroduceerd. Sinds de jaren zeventig is de technische tekening van de tekentafel naar het computerscherm verschoven en vandaag is ontwerpen in 3D de norm. Hierbij is CAD de basis om 2D-tekeningen, 3D-modellen en animaties te maken om te beschrijven hoe onderdelen moeten worden gemaakt. Doorgedreven digitalisatie legt de basis voor de evolutie naar de model gebaseerde onderneming (MBE) . Hierbij staat een geannoteerd digitaal driedimensionaal model (MBD) centraal als de gezaghebbende informatiebron voor alle facetten van het realisatieproces van een product. 

Dit betekent dat er zich heel wat nieuwe opportuniteiten aandienen om het ontwerp- en productieproces integraal verder te optimaliseren in downstream processen: vb. door versnelde doorlooptijden, betere communicatiemogelijkheden, verhoogde kwaliteit, sneller uitvoeren van analyses en testen, …

Maar wat gebeurt er als we de stroom omdraaien? 

Wat is het potentieel van rijke CAD modellen in het volledige ontwerp- en productieproces gebruik makend van upstream informatie?

M.a.w. wat is het potentieel voor digitale integratie van product- of productieparameters als we vertrekken vanuit prototype, halffabricaat of afgewerkt product en terugkoppelen naar een ‘rijk’ digitaal model.

Heeft u binnen uw bedrijf een idee, product of project waarbij u het potentieel van rijke CAD modellen gevoed vanuit upstream modellering wenst te onderzoeken of ziet u een problematiek of opportuniteit die hierbij aansluit, dan bekijken we dit graag samen met u. 

Klik hier om terug te keren naar de overzichtspagina.