Install Your Future - 14/03/2019, Oostende

Install Your Future zet de installatieberoepen, de HVAC-sector en de offshore windsector in de kijker.

Leerlingen 3de graad BSO en TSO kunnen keuze maken tussen verschillende praktische workshops vanuit verschillende invalshoeken: hernieuwbare energie, ventilatie, gas, koeltechnieken ... Aan de hand van (beeld)materiaal, proefjes en testen kunnen de leerlingen theorie omzetten in praktijk.

Deze educatieve dag wil leerlingen aansporen om te bouwen aan hun toekomst: ze leren de diverse taken en verantwoordelijkheden uit de sector kennen, ze krijgen informatie over verdere bijscholingsmogelijkheden en ze kunnen netwerken met bedrijven, werknemers en zelfstandige ondernemers.

Install Your Future is een initiatief van de Academie voor de Toekomst en Syntra met steun van POM West-Vlaanderen en Provincie West-Vlaanderen en de sponsors. De volgende editie gaat door op donderdag 14 maart 2019 in Syntra West, Campus Oostende.