Innovatielab 'The Ultimate Machine': Machinebouw & Mechatronicalabs

Ontwerp, optimaliseer, controleer en valideer uw machines onder invloed van trillingen, fouten, temperatuurschommelingen en elektromagnetische storingen.

Het innovatielab ‘The Ultimate Machine’ vormt onder meer machines, voertuigen en robots om tot autonome of semiautonome “cyber-physical systems”, geïntegreerd binnen de Industrie 4.0-omgeving en binnen uw bedrijfsnetwerk. Wij ontwerpen en sturen de machine optimaal aan, we testen deze op omgevingsfactoren, voeren structurele analyses uit via simulaties met virtuele sensoren of prototypen uw idee. We kijken bij deze tests naar de wisselwerking tussen de machine en de omgeving waarin zij werkt. Daarbij zijn performantie, betrouwbaarheid en functionele veiligheid van allesomvattend belang.  Deze “dependability” wordt zowel via hardware als via software technieken ondersteund. De moderne machine is in staat om zelf te detecteren of ze nog correct functioneert en, indien nodig, over te gaan naar een gereduceerde functionaliteit, een volledige stilstand of een herstart. 

Hoe pakt het innovatielab ‘The Ultimate Machine’ uw vraagstuk aan?  

Hieronder kunt u binnenkort lezen hoe één van de mogelijke vraagstukken door dit lab wordt aangepakt. 

“Retrofitten van bestaande, legacy machines naar slimme en geïnterconnecteerde Industrie 4.0 machines is een belangrijke uitdaging voor de M&M industrie aangezien het zomaar vervangen van bestaande machines door nieuwe machines kostgewijs vaak nog niet aan de orde is"

Binnen het CORNET project RESSIAR werken KU Leuven Campus Brugge, Sirris en het Fraunhofer instituut oplossingen uit voor bovenstaand generiek probleem. Via de internationale samenwerking worden expertise en industriële contacten ingebracht op vlak van integratie van elektronica op bestaande machines, cloud en data-verwerking, sensornetwerken, betrouwbaarheid en veiligheid. In samenwerking met een ruime industriële gebruikerscommissie zullen een aantal demonstratoren worden ontwikkeld waarop IoT technologieën zijn toegepast en op basis waarvan een verzameling van richtlijnen worden afgeleid om bedrijven te begeleiden in het aanwenden van IoT technologieën voor hun noden. In parallel wordt rond dit thema een proeftuin ontwikkeld in samenwerking met Flanders make.

Het VIVES onderzoekslab "Machinevisie" helpt u met uw vragen rond machinevisie en de integratie ervan in uw compleet automatiseringsproces. 

Locatie & partners

Locatie: KU Leuven Campus Brugge 
Partners: KU leuven Campus Brugge & Sirris 

 
Kennisinstelling: KU Leuven Campus Brugge
Naam: Prof.dr.ir. Davy Pissoort
Onderzoeksgroep: M-group
E-mail: davy.pissoort@kuleuven.be
Kennisinstelling: Sirris Kortrijk
Naam: Dr. ing. Bart Verlinden
Onderzoeksgroep: Smart and Digital Factory
E-mail: Bart.Verlinden@sirris.be

Kennisinstelling: VIVES Campus Brugge
Naam: ing. Martin Wylleman
Onderzoeksgroep: machinevisie
E-mail: martin.wylleman@vives.be

 

Het project “Machinebouw en Mechatronica centrum West-Vlaanderen” werd ingediend i.k.v. de GTI West-Vlaanderen binnen het EFRO Vlaanderen programma. Sirris, KU Leuven, Howest, de POM West-Vlaanderen en TUA West werken samen om het project te realiseren. De totale projectkost bedraagt 4.270.521 euro. Minstens 700.000 euro hiervan wordt met provinciale middelen toegereden. Het project rekent daarnaast op 1,7 miljoen Europese steun van EFRO en Vlaams minister Muyters kende ruim 850.000 euro toe uit het Hermes-fonds.

Ontdek de andere labs

Klik hier