Innovatielab 'The Ultimate Factory': Machinebouw & Mechatronicalabs

Ontwerp en stuur uw nieuwe productieomgeving 4.0 aan.

Het innovatielab ‘The Ultimate Factory’ omvat een conceptfabriek die bestaat uit een aantal zelforganiserende plug- en producesystemen. Dit zijn machines die flexibel af- en aangekoppeld kunnen worden binnen een bredere productieomgeving. De conceptfabriek omvat zowel ingeburgerde als nieuwe processen. Ze omvat onder meer een klein logistiek systeem, gedistribueerde sensor- en actuatorsystemen, industriële controllers, een joining module en communicatiemodules. We passen innovatieve algoritmes toe om, in deze geconnecteerde omgeving, maximale systeemprestatie te realiseren. De conceptfabriek wil zo een proeftuin zijn om radicaal nieuwe innovaties uit Industrie 4.0 op een eenvoudige manier te testen. 

Hoe pakt het innovatielab ‘The Ultimate Factory’ uw vraagstuk aan?  

Hier kunt u lezen hoe één van de mogelijke vraagstukken door dit lab wordt aangepakt. 

“Het interconnecteren van machines en het toevoegen van lokale intelligentie, binnen een Industrie 4.0 omgeving, draagt bij tot de optimalisatie van efficiëntie, nauwkeurigheid en flexibiliteit van het productieproces. We zorgen voor inbedding van nieuwe kennis in de organisatie, om zo de weg vrij te maken voor verandering en maximale waardecreatie te realiseren."

De M-Group van KU Leuven Campus Brugge illustreert deze optimalisatie aan de hand van een automatische meng - en doseringsinstallatie voor verlijming van materialen. De installatie werd geconnecteerd met een robot waardoor zij in staat is verlijmingsprocessen volautomatisch en modelgebaseerd uit te voeren. Dit laat toe om een maximum aan maatwerk te realiseren op een efficiënte en kosten effectieve wijze. Het paradigma van Industrie 4.0, informatie als motor voor verandering en waardecreatie, wordt bij deze onderzoeksgroep ook in uw onderneming realiteit.

“We brengen steeds eerst een bezoek aan het bedrijf om de installaties te begrijpen en de vraag goed te vatten”, zegt professor Mark Versteyhe van M-Group. “Meestal voeren we dan een korte haalbaarheidsstudie uit op een paar oplossingen, die resulteert in een meer concrete onderzoeksvraag.  Soms gebeurt het ook dat we andere opportuniteiten voor verbetering vinden. Zo een onderzoeksproject gebeurt meestal op kleinere schaal in het labo, onder gecontroleerde en veilige werkomstandigheden. Later schalen we de oplossing op en werken we samen met de ondernemer op zijn installatie.”

Locatie & partners

Locatie: KU Leuven Campus Brugge
Partners: KU Leuven Campus Brugge & Sirris 

 
Kennisinstelling: KU Leuven Campus Brugge
Naam: Prof.dr.ir. Davy Pissoort
Onderzoeksgroep: M-group
E-mail: davy.pissoort@kuleuven.be
Kennisinstelling: Sirris Kortrijk
Naam: Dr. ing. Bart Verlinden
Onderzoeksgroep: Smart and Digital Factory
E-mail: Bart.Verlinden@sirris.be

Het project “Machinebouw en Mechatronica centrum West-Vlaanderen” werd ingediend i.k.v. de GTI West-Vlaanderen binnen het EFRO Vlaanderen programma. Sirris, KU Leuven, Howest, de POM West-Vlaanderen en TUA West werken samen om het project te realiseren. De totale projectkost bedraagt 4.270.521 euro. Minstens 700.000 euro hiervan wordt met provinciale middelen toegereden. Het project rekent daarnaast op 1,7 miljoen Europese steun van EFRO en Vlaams minister Muyters kende ruim 850.000 euro toe uit het Hermes-fonds.

 

Ontdek de andere labs

Klik hier