Innovatiecall Zorg

Nieuwe technologieën en digitalisering kunnen een antwoord bieden op actuele en toekomstige uitdagingen binnen onze gezondheidszorg. Zorgen voor morgen doen we vandaag!

POM West-Vlaanderen en In4Care lanceren een oproep voor innovatieprojecten toegespitst op een aantal specifieke zorgnoden. Hiervoor zijn we op zoek naar consortia om samen innovatieve producten, diensten of technologieën te implementeren met en in de zorgsector.  

Heeft u concrete producten, diensten of technologieën die inspelen op onderstaande uitdagingen?
Heeft u zin om uw oplossingen via cocreatie te ontwikkelen en naar de markt te brengen? 

We zoeken consortia om rond volgende uitdagingen een oplossing aan te reiken:

1. Het zorgen voor jezelf en elkaar

Via digitale oplossingen (apps, serious gaming toepassingen,…) antwoorden formuleren rond problematieken van stress en burn out (zowel bij de algemene bevolking als bij zorgpersoneel in het bijzonder), trauma- en rouwverwerking (in nasleep van de coronacrisis o.m. bij zorgmedewerkers, maar ook bij personen die een naaste verloren hebben) en meer algemene psychische problemen (o.m. gerelateerd aan eenzaamheid).

2. Het zorgen op afstand

De afstand zorggebruiker – zorgvrager wordt overbrugd met behulp van technologie: 

 • D.m.v. sensoren kunnen bepaalde parameters vanop afstand in beeld worden gebracht en opgevolgd. 
 • Daarnaast vormen videoconsultaties een mooie aanvulling op het huidige zorgaanbod.

3. Zorg overal

Een health kiosk is een innovatieve autonome installatie die toelaat om op een toegankelijke en snelle manier verschillende lichaamsparameters te meten, eventueel uitgerust met een videoconsult-functie met een zorgverstrekker. Om dit te realiseren is de ontwikkeling van een geïntegreerd concept bestaande uit verschillende technologieën nodig. Deze health kiosk kan geplaatst worden in zorgvoorzieningen, maar evengoed in warenhuizen e.a.

4. Antiviraal textiel

Wasbaar, herbruikbaar textiel met anti-pathogene eigenschappen kunnen een krachtig middel zijn tegen de verspreiding van 2019-nCoV en andere coronavirussen. Nieuw textiel zou moeten ontwikkeld en getest worden op effectiviteit tegen het 2019-nCoV-Coronavirus. Mogelijke toepassingen zijn persoonlijke beschermingsmiddelen zoals o.a. antivirale en herbruikbare gezichtsmaskers, schorten, … .

Belangrijkste voorwaarden: 

 • De ingediende projecten bieden een toegevoegde waarde aan het zorgeconomisch ecosysteem in West-Vlaanderen. 
 • Uw consortium bestaat uit minimum twee onderling onafhankelijke partners, waarvan minstens één zorgactor en minstens één bedrijf, waarbij minimum één van beide in West-Vlaanderen is gevestigd.
 • Bereidheid bij alle partijen van het consortium tot samenwerking met ondersteunende partners POM West-Vlaanderen en In4care bij projectuitvoering.
 • Beoogde duurtijd projecten: streefdoel 18 maanden, maximaal 24 maanden.
 • Beoogde projectbudget per consortium: max. € 180.000.
 • Steunbedrag bedraagt minimaal 40%, op voorwaarde van goedkeuring door VLAIO.  
 • Eventuele bijkomende provinciale steun voor de West-Vlaamse actoren kan worden aangevraagd.

Timing: 

 • Uiterlijk 25 juni 2020: Geïnteresseerde bedrijven en zorgorganisaties werken samen het aanvraagformulier ‘innovatiecall zorg’ uit (2 A4's) en dienen dit in.
 • 29 juni 2020: Intakegesprek waarbij we uw oplossing en plan van aanpak vertrouwelijk en uitvoerig bespreken.
 • Uiterlijk 10 juli 2020: We zorgen samen voor een gemeenschappelijke vooraanmelding bij VLAIO.

Contact:

Nico De fauw
CEO In4Care
Nico.defauw@in4care.be
Inge Taillieu
Coördinator Zorgeconomie
Inge.Taillieu@pomwvl.be

Dit is een actie uit het relanceplan van de Provincie West-Vlaanderen. Dit plan bestaat uit tal van initiatieven en steunmaatregelen om de West-Vlaamse ondernemers te helpen. U staat er niet alleen voor!

#meerwestvlaanderen #samenondernemen

Bijlage