Inn2POWER krijgt een vervolg!

1.850 individuele B2B-meetings, 19 transnationale samenwerkingen, een geaccrediteerde MBA, een offshore wind escape room… Het Interreg North Sea Region project Inn2POWER was een succes. En hoewel het project in maart 2021 officieel werd afgesloten, is het Inn2POWER-verhaal nog niet ten einde. Dankzij Call 12 kan POM West-Vlaanderen samen met acht partners een gloednieuw vervolg schrijven aan dit succesvolle project.  Het project zal zich in het komende anderhalf jaar toespitsen op groene waterstof en offshore wind evenals op testfaciliteiten. Zeven oorspronkelijke partners slaan daarvoor de handen in elkaar met twee nieuwe consortiumleden: Waterstofnet (BE & NL) en Hydrogen East (UK).  

Groene waterstof & Offshore windenergie

De rol van offshore windenergie in de plannen om van Europa het allereerste klimaatneutrale continent te maken, is bijzonder groot. Een van de uitdagingen daarbij is de opslag van de op zee geproduceerde energie. Het moment dat er energie op zee wordt geproduceerd is vaak niet gelijk aan het moment dat de opgewekte elektriciteit wordt verbruikt. Groene waterstof kan hiervoor een oplossing bieden. Inn2POWER wil daarom de huidige stand van groene waterstoftechnieken en de ontwikkeling van de toeleveringsketen voor offshore windsector verder verkennen.

Testfaciliteiten voor offshore wind en waterstofsector

Daarnaast wil Inn2POWER verder focussen op het netwerk van testfaciliteiten in de Noordzeeregio met specifieke aandacht voor testfaciliteiten voor de waterstofsector. Het doel daarbij is de rol van testfaciliteiten in de overlappende, onderling verbonden sectoren van offshore windenergie en groene waterstof te versterken.  Op die manier zorgen we voor een verdere integratie van de sterk opkomende groene waterstofsector in de offshore energiesector. 

Projectpartners

 

Contact

Meer weten over het Inn2POWER-project?

Lees er hier alles over!