Flanders Vegetables board geeft financiële steun aan promotie-acties op nieuwe of moeilijke markten

Voor de sector van verse groenten en fruit is het noodzakelijk om steeds op de uitkijk te staan voor nieuwe exportmogelijkheden. De vzw Flanders Vegetables Board - met als leden Inagro, REO Veiling en twee vertegenwoordigers uit de sector - steunt daarom prospectie- en promotie-acties van West-Vlaamse bedrijven in het buitenland.

Deze steunregeling is als volgt gereglementeerd:

1. Elk West-Vlaams bedrijf dat de export van verse groenten en fruit wenst te promoten, kan een steunaanvraag indienen.

2. De acties beogen:

  • prospectie en promotie van producten op nieuwe of moeilijke markten
  • prospectie en promotie van bijkomende producten op bestaande markten

3. De acties moeten worden uitgevoerd na goedkeuring van de aanvraag en binnen één jaar na de aanvraag.

4. De aanvraag moet gebeuren via onderstaand formulier en bevat volgende elementen: voorstelling van de aanvrager, verantwoording van het project, projectomschrijving, budget en verwachte resultaten op korte en lange termijn.

5. Aanvragen kunnen continu ingediend worden t.a.v. het secretariaat van vzw Flanders Vegetable Board via email aan katelijne.vancleemput@pomwvl.be. De Raad van Bestuur van de vzw beoordeelt de meerwaarde van de ingediende projecten en maakt een rangschikking op. De projecten worden gesteund tot het jaarbudget van vzw Flanders Vegetables Board is uitgeput. De beslissing wordt u per email meegedeeld.

6. Het steunbedrag bedraagt 50% van het promotiebudget met een maximum van 7.500 Euro (excl. BTW). Het wordt uitbetaald na het voorleggen van voldoende bewijsstukken en na verslaggeving over het project.

LinkedIn Flanders Vegetables Board

​Partners:


 

Bijlage

Contact