Fabriek voor de Toekomst Zorgeconomie

De zorgvraag in West-Vlaanderen neemt sterk toe, onder andere door de vergrijzing in de kustregio. Met meer dan 52.000 werknemers is de zorgsector ondertussen één van de grootste werkgevers in de provincie. Daarnaast hebben heel wat West-Vlaamse bedrijven de zorgsector heel wat te bieden: nieuwe producten en diensten uit sectoren zoals voeding, textiel, telecommunicatie en bouw kunnen innovatie en duurzame antwoorden bieden op de zorgvragen. De Fabriek voor de Toekomst Zorgeconomie wil deze innovatie verder ondersteunen, door in te zetten op geïntegreerde samenwerkingsvormen tussen profit en social profit. Zo blijft de zorg van morgen kwalitatief en betaalbaar, met maatschappelijke en economische winst.