Fabriek voor de Toekomst Machinebouw & Mechatronica

Technologie in beweging

De cluster Machinebouw & Mechatronica (M&M) is met 40,2% van de tewerkstelling in de West-Vlaamse metaalverwerkende sector en zelfs 40% van de Vlaamse tewerkstelling in mechatronica een belangrijke schakel. Deze sector is in West-Vlaanderen goed voor meer dan 11.000 rechtstreekse arbeidsplaatsen en een toegevoegde waarde van 1,2 miljard euro.

De sector M&M is een cruciale partner van andere industrieën (bijvoorbeeld voor voeding, nieuwe materialen, blue energy en zorgeconomie). Door haar cross-sectoraal karakter is deze cluster leverancier van heel wat technologische innovatie in de industrie.

In West-Vlaanderen is er een uitgebreid netwerk van meer dan 250 ondernemingen actief in machinebouw en mechatronica. Een netwerk gekenmerkt door talrijke dynamische kmo’s en technologieleiders op wereldniveau. De producten van de West-Vlaamse bedrijven onderscheiden zich op de markt door hun hoge kwaliteit en het gebruik van de nieuwste technologieën.

Product & proces
Onderzoek & testen
Internationalisering

De weg naar Industrie 4.0 is geplaveid met technologische innovaties, zowel in producten als in productieprocessen.

De machines van de toekomst zijn slim en zelflerend. Ze capteren data via een netwerk van sensoren en interageren met andere machines én met hun operatoren om een nog hogere graad van flexibiliteit of prestatie te halen. De uitdaging is om deze concepten om te zetten naar concrete toepassingen op maat van elk productieproces in elke kmo.

De Fabriek voor de Toekomst Machinebouw & Mechatronica werkt hiervoor samen met de kennispartners aan de ontwikkeling van open test- en innovatieplatformen, gebaseerd op de noden van en de opportuniteiten voor het bedrijfsleven.

We helpen u graag verder met vragen over:

  • Cyber-physical systems, netwerken die de virtuele en fysieke wereld met elkaar verbinden.
  • Virtual & augmented reality en connected intelligence.
  • Flexibel en slim automatiseren.
  • Slimme  productieorganisatie met een focus op de vereenvoudiging van de logistiek.
  • Integrale productontwikkeling en productieaansturing.
  • Nieuwe businessmodellen en samenwerkingsconcepten.
  • Informatie over wereldwijde innovaties en trends in M&M en hieraan gelinkte sectoren.
  • Bedrijven groot en klein kunnen bij de Fabriek voor de Toekomst Machinebouw & Mechatronica aankloppen. Wij begeleiden u naar de meest geschikte partners in binnen- en buitenland om te innoveren in uw product
  • of proces.

Machinebouw & Mechatronicalabs

Deze vijf gloednieuwe labs van Fabriek voor de Toekomst Machinebouw vormen samen één geheel en bieden een antwoord op de uiteenlopende uitdagingen waar u vandaag mee geconfronteerd wordt. De expertise van de West-Vlaamse kenniscentra rond Industrie 4.0 brengen we samen om uw bedrijf voor de toekomst klaar te stomen. Industrie 4.0 zorgt voor heel wat nieuwe technologieën binnen uw productieomgeving: augmented & virtual reality, collaboratieve robots, big data, Internet of Things …

Kom langs met uw concrete case en ontdek welke toepassingen u in onze labs kan uitproberen. Onderzoek waarin u kennis wil opbouwen en verder in wil investeren.

Projecten Fabriek voor de Toekomst Machinebouw & Mechatronica:

Blader online in de folders van de Fabrieken voor de Toekomst.

 

Folder Fabriek voor de Toekomst Nieuwe Materialen Folder Fabriek voor de Toekomst Voeding Folder Fabriek voor de Toekomst Blue Energy Folder Fabrieken voor de Toekomst Machinebouw en Mechatronica Folder Fabriek voor de Toekomst Zorgeconomie

Nieuwe Materialen

Voeding

Blue Energy

Machinebouw &
Mechatronica

Zorgeconomie