Fabriek voor de Toekomst Blue Energy

Een zee aan mogelijkheden

Met de Noordzee beschikt West-Vlaanderen over een unieke productieomgeving voor energie. Wind, getijden en golven zorgen voor een continue stroom aan kracht.

Tegen 2020 zijn er acht windturbineparken ­operationeel die, on- en offshore, heel wat ­werkgelegenheid zullen creëren. Bovendien bieden zij bijzondere opportuniteiten voor ­ondernemers op het vlak van onderzoek, ­advies, engineering, financiering, logistiek, bouw, exploitatie en onderhoud van windparken.

Tal van bedrijven specialiseren zich als toe­leverancier, exploitant of als logistieke partner. Ook voor nieuwe technologieën en technieken zoals golf- en getijdenenergie staat in West-Vlaanderen een stevig industrieel netwerk, in hoofdzaak gebundeld in de clusterorganisaties BOC en de Blauwe Cluster, ter beschikking.

Product & proces
Onderzoek & testen
Internationalisering

De Fabriek voor de Toekomst Blue Energy helpt om ook uw kmo te laten groeien in deze veelbelovende sector. Samen met de partners bundelen we kennis om testfaciliteiten, ook op zee, op internationaal niveau uit te bouwen. Uw bedrijf kan er nieuwe technologieën en concepten testen en ontwikkelen, klaar voor wereldwijde toepassing.

Alle knowhow en expertise is aanwezig in West-Vlaanderen. UGent beschikt over een campus in Kortrijk en een wetenschapspark in Oostende . Daar wordt een nieuw maritiem onderzoekscentrum opgericht, met een kust- en oceaanbassin voor onderzoek naar de invloed van golf, getijden en wind op kustwaterbouw­kundige en offshoreconstructies. KU Leuven biedt kennis aan in Brugge en ook het OWI-Lab, het Vlaamse platform voor onderzoek en
ontwikkeling voor offshorewindenergie, staat bedrijven bij in hun zoektocht naar innovatieve oplossingen.

Door te blijven investeren in onderzoek, ontwikkeling en infrastructuur mikken wij bovendien op meer jobs, expertise en inter­nationale referenties.

De Fabriek voor de Toekomst Blue Energy organiseert eveneens beursbezoeken in het buitenland, zorgt voor internationale samen­werking in het kader van Europese projecten en ­stimuleert samenwerking met cluster­organisaties uit andere landen. Zo krijgt ook uw bedrijf vaste voet in het buitenland.

Bluebridge

De verankering van de Fabriek voor de Toekomst Blue Energy gebeurt in Oostende,­ meer bepaald in Bluebridge. Deze Blue Growth Incubator is de kennishub en ­demonstrator van de blue energysector en heeft kantoren, seminarie- en vergaderruimtes ter beschikking en biedt advies en begeleiding.

Bluebridge zal, mede dankzij het nieuw maritiem onderzoekscentrum, verder uitgroeien tot een broedplaats van kennis en innovatie, met een focus op onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten in blue energy. Ook de nabijheid van en de samenwerking met de haven van Oostende, als Energy Port dé uitvalsbasis voor de installatie en het onderhoud van de offshore windparken en de ontwikkeling van
golf- en getijdenenergie, is een grote troef.

Wetenschapspark 1 
B-8400 Oostende

Projecten Fabriek voor de Toekomst Blue Energy:

 

Blader online in de folders van de Fabrieken voor de Toekomst.

 

 

Folder Fabriek voor de Toekomst Nieuwe Materialen Folder Fabriek voor de Toekomst Voeding Folder Fabriek voor de Toekomst Blue Energy Folder Fabrieken voor de Toekomst Machinebouw en Mechatronica Folder Fabriek voor de Toekomst Zorgeconomie

Nieuwe Materialen

Voeding

Blue Energy

Machinebouw &
Mechatronica

Zorgeconomie