GEZOCHT: Exploitant Training Lab Blue Energy Oostende

De sector Blue Energy is een belangrijke speerpuntsector van onze West-Vlaamse economie. Net als in heel wat andere sectoren, neemt digitalisering ook hier een hoge vlucht. De vraag naar werknemers met een degelijke technische bagage en kennis van digitale toepassingen is nu al groot en zal in de toekomst enkel maar toenemen. 

Training Lab Blue Energy

Inspelend op die vraag en om het opleidingsaanbod in de regio een stevige duw in de rug te geven, investeren we dit jaar in een ‘Training Lab Blue Energy’. Een state-of-the art opleidingscentrum met focus op big data en digitale toepassingen. Het Training Lab wordt geïnstalleerd in Bluebridge, het incubatie- en innovatiecentrum voor de blauwe economie gelegen op Ostend Science Park. 

Gezocht...

Voor de exploitatie van het Training Lab wensen we beroep te doen op een partnerschap van opleidingsactoren. Wilt u het Training Lab de komende jaren inzetten in uw eigen opleidingen? En het daarnaast ook stevig in de markt zetten?

Meer info (bestek op aanvraag) via Katrien Criel.

Contact