Een West-Vlaams (succes)verhaal

Publicaties en reportages

In de reeks VoorMekaar zet de provinciale TV-zender Focus-WTV regelmatig de zorg- en gezondheidssector in de kijker. De verhalen die daar gebracht worden tonen aan dat de menselijke kant van zorgverlening complementair is aan de vele innovatieve technieken en gespecialiseerde hulp. Je kan de reportages (her)bekijken op de website van de zender.
Op de themazender Kanaal Z zijn in de rubriek Business Communities regelmatig reportages te zien over de financieel-economische ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

Met een tweemaandelijkse elektronische nieuwsbrief en een profiel op Twitter wil de POM de verschillende stakeholders informeren over de zorgeconomie in West-Vlaanderen.