Eat well, feel well

De proeftuin Eatwell, binnen het Interreg Vlaanderen-Nederland project ‘CrossCare’ (klik), realiseerde een digitale app. Eatwell heeft de ambitie om ondervoeding en maltnutritie te verminderen en zo ook te voorkomen. Ze verbetert zo de levenskwaliteit van ouderen en personen met een chronische aandoening. 

Dankzij het toepassen van de methodiek “waardegedreven innovaties in de gezondheidszorg” (klik) ontstond een intensieve samenwerking tussen zorgorganisatie Curando en IT- bedrijf Eye-T. Het eindproduct biedt een impactvol antwoord op een steeds toenemende zorgvraag. 

Hoe werkt de app Eatwell? 

Via een gebruiksvriendelijk dashboard screent en monitort Eatwell de voedingstoestand van de eindgebruiker. Op basis daarvan geeft ze gepersonaliseerde informatie en sensibiliseert met advies en tips. 

Eatwell draagt zo niet enkel bij tot een betere gemoedsrust bij de mantelzorger, maar ontzorgt ook de zorgprofessional (verpleegkundige, diëtiste, …). 

Meer informatie: https://alivio360.be/eatwell/