Kennissessies Design Thinking

Fabriek voor de Toekomst Zorgeconomie wil innovatief ondernemerschap combineren met de kennis van gedreven zorginstellingen om toekomstgerichte oplossingen te bedenken, als antwoord op de veranderende en toenemende zorgvraag. Samen met UNIZO en OC West, partners binnen het Health Care Accelerator project organiseert Fabriek voor de Toekomst Zorgeconomie daarom twee kenissessies over de meerwaarde van Design Thinking in nieuwe samenwerkingsmodellen. De sessies worden telkens drie maal herhaald op een andere locatie. 

Sessie 1: Help, mijn klanten worden ouder

Hoe kunt u als ondernemer inspelen op de vergrijzing van de bevolking?

Senioren die langer zelfstandig thuis wonen behoren wellicht ook tot uw doelgroep. Maar hoe speelt u in op hun veranderende noden? Werkt u al samen met andere ondernemers om beter in te spelen op deze evoluerende marktvraag? Zowel lokale ondernemers en zorgactoren zullen zich in de komende jaren anders moeten gaan organiseren. Samenwerken is daarbij vaak een oplossing om de ouder wordende klant zo goed mogelijk te bedienen. 

Programma  
18.30u Onthaal
19.00u  Welkomstwoord - UNIZO en OC West
19.05u De Customer Journey van een vergrijzende klant - Remco Lenstra, Antwerp Management School 
21.30u Netwerkdrink 

Voor wie? Lokale ondernemers en bedrijven actief in de zorgeconomie

Deze sessie kunt u volgen: 

Inschrijven doet u gratis via de links hierboven. 

Sessie 2: Naar geïntegreerde zorg met Design Thinking

Staat voor u ook de patiënt centraal in een multidisciplinair netwerk van zorgverstrekkers? Wilt u de samenwerking tussen alle actoren mee helpen verbeteren om zo het zorgaanbod te optimaliseren? Onze workshop gebruikt Design Thinking om na te gaan welke partnerschappen met andere zorgverstrekkers mogelijk zijn en om richting te geven aan uw (multidisciplinair) innovatieproject. 

Programma  
18.30u Onthaal
19.00u Welkomstwoord - UNIZO en OC West
19.05u Stappenplan voor geïntegreerde zorg - Gretel Van Looy, Federatie Vrije Beroepen
19.35u De Customer Journey van een vergrijzende klant - Remco Lenstra, Antwerp Management School
21.30u Netwerkdrink

Voor wie? Zorgactoren en bedrijven

Deze sessie kunt u volgen: 

Inschrijven doet u gratis via de links hierboven. 

Deze sessies worden georganiseerd door de Fabriek voor de Toekomst Zorgeconomie, als onderdeel van het Health Care Accelerator project. Dit project krijgt middelen van Europa via van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), als onderdeel van de Geïntegreerde Territoriale Investeringen (GTI) West-Vlaanderen.