CrossCare

POM West-Vlaanderen wil ondervoeding en malnutritie bij ouderen voorkomen door te informeren, te sensibiliseren en te monitoren.

Om ondervoeding en malnutritie bij oudere zorgvragers tegen te gaan en hun levenskwaliteit te verhogen, moeten zowel de ouderen als de intermediaire gebruikers geholpen worden in de keuze voor gezonde voeding. Belangrijke stakeholders daarbij zijn de mantelzorgers en zorgverleners.

Een geïntegreerde oplossing, op basis van digitale technologie, moet toelaten om informatie te verstrekken, te sensibiliseren en ondervoeding te screenen en monitoren. Deze geïntegreerde aanpak focust op:

  • de digitale sensibilisering en coaching van zorgvragers, mantelzorgers en personeel, inclusief laagdrempelige en hanteerbare tips om zowel in residentiële settingen als thuis toe te passen.
  • de screening en monitoring van het voedingsbeleid, zowel bij individuele casussen (vb. is er een discrepantie tussen de aanbevolen voedingshoeveelheid en de effectieve inname) als op beleidsniveau (vb. kennis bij het personeel, algemene voedingstoestand,…)

Binnen CrossCare zal POM West-Vlaanderen in Wave 5+ een extra proeftuin-partner vormen en zal men de andere partners met de in het SHINE-project ontwikkelde e-tool coachen om deze methodiek te implementeren voor de zorguitdaging die geformuleerd werd in de eigen regio.

Meer informatie over het project is te vinden op https://crosscare.eu/ 

Contact