Cross-sectorale samenwerking

Welke slimme specialisaties trekken de economie mee in een nieuw en duurzaam productiviteitsmodel? En op welke sectoren moet West-Vlaanderen zich richten om innovatie in de zorgeconomie te stimuleren?

West-Vlaanderen heeft als doel gesteld om bijkomende economische activiteit in de zorgeconomie te ontwikkelen via 4 focusdomeinen:

Vertrekkend vanuit de behoefte van de cliënt en de zorgverlener wordt de relevante kennis en kunde in West-Vlaanderen ontwikkeld, zowel bij bedrijven als bij kennisinstellingen. Verder bouwend op de sterktes van de provincie is de integratie van kennis van buiten de provincie nodig en welkom.

Om tot nieuwe producten en diensten te komen, moet de brug gemaakt worden tussen beloftevolle ontwikkelingen in wetenschap en technologie en nieuwe inzichten en oplossingen uit sociaaleconomische en maatschappelijke hoek.

>> De POM hanteert een strategie die rekening houdt met de noden in de zorgeconomie en gebaseerd is op de sterktes van West-Vlaanderen. <<