Project | Machinebouw & Mechatronicacentrum

Binnen dit EFRO project bouwen we de vijf gloednieuwe labs van Fabriek voor de Toekomst Machinebouw. Deze labs vormen samen één geheel en bieden een antwoord op de uiteenlopende uitdagingen waar de maakindustrie vandaag mee geconfronteerd wordt. De expertise van de West-Vlaamse kenniscentra rond Industrie 4.0 wordt samengebracht om de bedrijf klaar te stomen voor de toekomst. Industrie 4.0 zorgt voor heel wat nieuwe technologieën binnen uw productieomgeving: augmented & virtual reality, collaboratieve robots, big data, Internet of Things …


Belangrijkste doelstellingen binnen het project:

  • uitbouw & realisatie van het innovatielab ‘The Ultimate Machine’
  • uitbouw & realisatie van het innovatielab ‘The Ultimate Factory’
  • uitbouw & realisatie van het technologielab ‘Augmented & Virtual Reality’
  • uitbouw & realisatie van het applicatielab ‘Smart Assembly & Production’
  • uitbouw & realisatie van het applicatielab ‘Smart Production Organisation’
  • uitbouw van een open innovatieplatform dat een continue en open samenwerking stimuleert tussen de bedrijven en de kennisactoren

Duurtijd van het project
Dit project is gestart op 1 januari 2017 en loopt tot 31 augustus 2019. 

Financiele middelen project
Het project “Machinebouw en Mechatronica centrum West-Vlaanderen” werd ingediend i.k.v. de GTI West-Vlaanderen binnen het EFRO Vlaanderen programma. Sirris, KU Leuven, Howest, de POM West-Vlaanderen en TUA West werken samen om het project te realiseren. De totale projectkost bedraagt 4.270.521 euro. Minstens 700.000 euro hiervan wordt met provinciale middelen toegereden. Het project rekent daarnaast op 1,7 miljoen Europese steun van EFRO en Vlaams minister Muyters kende ruim 850.000 euro toe uit het Hermes-fonds.

Dankzij de GTI vloeit er in eerste instantie 20 miljoen euro aan Europese middelen naar West-Vlaanderen. Deze som fungeert als hefboom om in totaal minimaal 50 miljoen euro in onze West-Vlaamse economie te injecteren. Elk project vult daarbij een deel van de totale industrieversterkende puzzel in.

Projectpartners
De projectpartners van dit project zijn de kennispartners KU Leuven Campus Brugge, UGent Kortrijk, Sirris en HOWEST met ondersteunende partners POM West-Vlaanderen en TUA West. Met financiële steun van EFRO.

Onze rol
POM West-Vlaanderen is verantwoordelijk voor de communicatie van dit project. Samen met TUA West ondersteunt POM West-Vlaanderen de uitrol van het open innovatieplatform.

Meer info
Ontdek hier de 5 Machinebouw & Mechatronicalabs: http://fabriekenvoordetoekomst.be/mmlabs
 

 

Contact