Machine Vision

Machine visie technieken maken het mogelijk om processen te automatiseren voor producten met een grote variëteit in vorm, kleur, positie,… Deze technologie is een belangrijke stap naar flexibele automatisatie.

Cameratoepassingen met bijhorende beeldverwerking zijn overal aanwezig: nummerplaatherkenning, telling en bewaking van verkeersstromen, gezichtsherkenning, toegangscontrole enz... In de machinebouw zijn er nog relatief weinig toepassingen alhoewel de mogelijkheden enorm zijn. Een aantal grote bedrijven is al vertrouwd met machinevisie en zij passen het al toe in hun productieprocessen maar voor heel wat kleine bedrijven is de stap van de klassieke machinebouw naar de constructie van echte mechatronische machines in veel mindere mate gezet.

Bedrijven geven aan dat zij met volgende problemen geconfronteerd worden:

 • Visiesystemen worden nog maar beperkt ingezet in de machinebouw omdat men er niet mee vertrouwd is. Wat kan het? Is het betrouwbaar? Wat kost het? Hoe moet het gekoppeld worden met de rest van het automatiseringssysteem? Er is dus een duidelijke drempel.
 • Als er dan toch met een visiesysteem gewerkt wordt, dan wordt dat kant-en-klaar gekocht bij bedrijven die hierin gespecialiseerd zijn en die meestal maar één merk vertegenwoordigen. De prijzen lopen uiteen en het is niet altijd duidelijk wat men in de plaats krijgt.
 • De meeste toepassingen in de machinebouw zijn niet zo maar onmiddellijk realiseerbaar met de standaardfuncties van een visiesysteem en daarom is er in de bedrijven nood om kennis rond deze materie op te bouwen.
 • Er is een algemene consensus dat de mogelijkheden van visiesystemen binnen de flexibele automatisering enorm zijn.

Er is met andere woorden nood aan een impuls die de mogelijkheden, kosten, implicaties… van machinevisie kan aantonen en dat is wat dit project wil doen.

Het Machine Visie project wil een opstelling bouwen om de mogelijkheden van deze technologie te demonstreren voor bedrijfsspecifieke uitdagingen.

Demonstrator 2020 (Afgelopen): “Machinevisie voor geautomatiseerde pick & place”

Het opnemen en afzetten van producten en componenten is een precisietaak in de automatisatie. Bij een grote verscheidenheid aan producten en variatie in palletposities is dit bijzonder moeilijk te implementeren. Dankzij machinevisie kan een robot de werkelijke situatie analyseren en de correcte positie van een stuk of een pallet bepalen. In deze demonstrator wordt een digitale camera gekoppeld aan een PLC en een robot om zo op een kostefficiënte manier visie toe te voegen aan het systeem.

Demonstrator 2021: “Machinevisie voor controle van fysische kenmerken” 

Het nameten en of controleren van fysische eigenschappen van een product kan heel wat tijd in beslag nemen en heeft ook een significante kans op fouten. Dankzij het gebruik van machinevisie kan dit proces verregaand geautomatiseerd en verbeterd worden. In deze demonstrator onderzoeken we hoe machinevisie kan ingezet worden om vorm en afmetingen van een product te controleren.

onderzoeksvragen

Hoe kunnen bestaande visietechnieken ingezet worden voor:

 • Objectdetectie
 • Controle van aanwezige productopties
 • Kleur- en aspectcontrole
 • Lezen van tekst, barcodes, QR codes,…
 • Opmeten van afmetingen, positie, oppervlaktes,…
doel
 • Een demonstrator waarin de verschillende mogelijkheden geïntegreerd zijn.
doelpubliek
 • Geautomatiseerde landbouwbedrijven en voedselverwerkingsindustrie
 • Machinebouwers en -constructeurs
 • Integratoren van dergelijke systemen

Klik hier om terug te keren naar de overzichtspagina.