Circular Materials Center bundelt krachten om weg naar circulaire economie te plaveien

Op donderdag 15 september kreeg het Circular Materials Center tijdens het event Visionair Circulair meer dan 200 geïnteresseerden - waaronder heel wat bedrijfsleiders - over de vloer. Samen met de huispartners KU Leuven, Centexbel en PlastIQ gaven we een caleidoscopische blik op de ontelbare opportuniteiten die het Circular Materials Center bedrijven biedt.

Twee jaar geleden opende het Circular Materials Center, de kunststoffen- en textielkennishub in Kortrijk officieel haar deuren. Omwille van coronaperikelen gebeurde de opening niet met de nodige toeters en bellen. Daarom besloten de betrokken partners om alle actoren en bedrijven uit de sector uit te nodigen om de vele mogelijkheden van de innovatiehal en het uitgebreid opleidingscentrum in de terechte spotlights te plaatsen.

Stilstaan is achteruitgaan

“We beseffen dat productiebedrijven het ondertussen niet gemakkelijker hebben. De grondstofprijzen blijven stijgen en het wordt steeds moeilijker om de vacatures kwalitatief in te vullen”, aldus Jean de Bethune, voorzitter van POM West-Vlaanderen. “Maar stilstaan is achteruitgaan. En het belang van circulair ondernemen is niet meer uit onze maatschappij weg te denken. Door in te zetten op innovatie helpen we bedrijven om stappen vooruit te zetten. Dit Circular Materials Center geeft bedrijven toegang tot de nodige expertise en machines. Daarbovenop zetten we hier in op opleiding om onze ondernemingen van goedgeschoold personeel te voorzien.”

Ontwikkeling vanaf moleculair niveau

De onderzoeksexpertise van KU Leuven wordt ingezet om bedrijven te helpen met de ontwikkeling vanaf het moleculaire niveau tot de verwerking en het karakteriseren van uiteindelijke materialen. “We karakteriseren het effect van consecutieve recyclagestappen op de chemie en het fysische gedrag van polymeren en additieven. We ontwikkelen ook nieuwe chemische recyclageprocessen die kunnen leiden tot recyclaten die volledig hetzelfde zijn als virgin polymeren”, vertelt Wim Thielemans, professor KU Leuven Kulak. “Wij testen recyclaten in het productieproces en brengen via numerieke simulaties extra inzichten. Deze manier van werken laat toe om sneller op te schalen naar industriële processen. Bedrijven kunnen zo beroep doen op onze expertise en op onze faciliteiten. Niet enkel binnen het CMC maar ook op onze campussen in Kortrijk en Brugge”, vult professor Frederik Desplentere (KU Leuven – Brugge) aan.

Integratie recyclaten zorgt voor uitdaging

De huidige en toekomstige wetgeving geeft bedrijven een grote uitdaging om met recyclaten aan de slag te gaan. “Materiaalkarakterisatie is cruciaal om te weten welke materiaalstromen op de markt gebracht mogen worden. Wij geven advies binnen het productieproces om optimaal recyclaten in het productieproces te integreren”, aldus Pol Lombaert, voorzitter van Centexbel. ”Wij ondersteunen bedrijven door het aanreiken van gespecialiseerde testen, foutenanalyses, technologisch en milieu-advies, innovatie-ondersteuning en onderzoeksprojecten.”

Opleiding is cruciaal

Het Circular Materials Center speelt in op de concrete opleidingsnoden van de sector. “We bieden opleidingen aan in diverse technieken aan verschillende doelgroepen. Dankzij de samenwerking met de Regionale Technologie Centra ontvangen we hier studenten”, vertelt Saskia Walraedt, bestuurder van PlastIQ. “We hebben ook een samenwerking met POM West-Vlaanderen rond het Activity Center. Leerlingen uit het lager maar ook uit het secundair onderwijs bieden we hier een belevingsdag rond circulariteit aan. In samenwerking met de VDAB stomen we ook werkzoekenden klaar voor de arbeidsmarkt.” Door de sterke link met het bedrijfsleven bieden we maatwerk aan en stemmen we het opleidingsaanbod perfect af op wat bedrijven nodig hebben.”

Talking Textiles

Primeur tijdens Visionair Circulair was de onthulling van de tentoonstelling Talking Textiles. Negen ambassadeurs gunnen bezoekers een boeiende blik in hun leefwereld en die van de dynamische textielsector. Met een portret en een staaltje van hun product vertellen deze gepassioneerde mensen over hun job en hun drijfveren. De stofstalen variëren van hoogtechnologisch tot puur biologisch en van functioneel eenvoudig tot esthetisch aanlokkelijk.

Ook de Innovation Wall, de vitrine om de meest spraakmakende textiel- en kunststofproducten in de kijker te zetten, kreeg een volledige nieuwe invulling.

Ambitie 2023

Voor 2023 steekt het Circular Materials Center zijn ambities niet onder stoelen of banken. “We mikken op 150 bedrijven die langskomen in onze testfaciliteit, 300 cursisten en 200 werkzoekenden die ter plaatse een opleiding volgen, 800 leerlingen over de vloer van ons Activity Center. Samen hopen we 1500 bezoekers te mogen verwelkomen op jaarbasis”, klinkt het unaniem.

Foto's genomen door © Kevin Vandenberghe.

Foto's