Circular Inspiration Day inspireert bedrijven

Hoe kunt u als bedrijf nieuwe stappen zetten op vlak van circulair ondernemen? Deze vraag stond centraal tijdens de 1e editie van de Circular Inspiration Day op donderdag 28 november 2019 in Kortrijk.  Ruim 40 deelnemers uit de bedrijfswereld lieten zich inspireren door drie circulaire bedrijfscases, die in samenwerking met de kennispartners gerealiseerd werden. POM West-Vlaanderen en TUA West lanceerden samen de Kenniswijzer (www.kenniswijzer.be), een onlineplatform dat West-Vlaamse kennisinstellingen inschakelt om concrete bedrijfsvragen te beantwoorden. De Kenniswijzer is een onderdeel van de provinciale campagne Spectaculair Circulair die bedrijven aanmoedigt om circulair te ondernemen (www.spectaculaircirculair.be).

Het tweede gedeelte van de Circular Inspiration Day bestond uit een brainstorm over circulaire materialen, optimalisatie van productieproces en circulair productontwerp. Bedrijven en kennispartners gingen samen in dialoog over concrete bedrijfsuitdagingen. De resultaten van deze brainstorm zullen in het voorjaar van 2020 leiden tot meerdere cocreatietrajecten tussen bedrijven en kennispartners. Dit moet het voor bedrijven mogelijk moeten maken om deze uitdagingen aan te pakken met inschakeling van de juiste expertise.

Foto's