COCREATIETRAJECT '20-'21: OPTIMALISATIE PRODUCTIEPROCESSEN: Bepalen van de toelaatbare spreiding op materiaalparameters bij het verwerken van (gerecycleerde) thermoplastische kunststoffen via spuitgieten of extrusie

Hoe gaat u om met een gevarieerde instroom van recyclaat tijdens de verwerking ervan ? Hoe kunt u het proces tijdens de verwerking bijsturen en hoe maken we onze huidige machines slimmer binnen het bestaande productievenster? In samenwerking met onze experts analyseren we deze grote hoeveelheid data en passen we ze toe. 

UITDAGING
Meer en meer kijken producenten naar de verschillende opties om recyclaatstromen te implementeren in hun productieproces. De gevarieerde instroom brengt echter heel wat complicaties met zich mee. Hoe kan bepaald worden of een materiaalstroom wel of niet geschikt is voor een bepaald product?Er is nood aan data van verschillende spuitgieters om kennis op te bouwen omtrent deze variabele instromen. Op die manier kunnen aangepaste specificatise opgelijst worden. Dit kan resulteren in kwalitatief advies rond viscositeit en krimp zodat recyclagebedrijven, ontwerpers en spuitgieters deze kunnen toepassen bij het ontwerpen van producten en toepassingen.
ONDERZOEKSVRAGEN
  • Hoe kan de finale mechanische performantie van een product bepaald worden vanuit online op te meten proces- of materiaalparameters?
  • Welke offline meettechnieken zijn meest toereikend om het procesvenster te bepalen?
  • Hoe groot moet homogenisatievolume zijn van het inkomende materiaal? 
  • Hoe kan de kans op goede producten via numerieke simulatietechnieken voorspeld worden? 
  • Hoe kan de stabiliteit bij de extrusie van fijne filamentgarens verhoogd worden? 
DOELPUBLIEK
  • Recyclagebedrijven
  • Kunststofverwerkende bedrijven (spuitgieten/extrusie)
  • Machinefabrikanten

Klik hier om terug te keren naar de inschrijvingspagina.