COCREATIETRAJECT '20-'21: CIRCULAIRE MATERIALEN: Chemische recyclage van condensatie polymeren (polyester, polyamides, ..)

Ben u op zoek naar de chemische recyclage- en hergebruikmogelijkheden van polyesters, zoals bv. PET? Zet deze chemische recyclagestap samen de experts. 

UITDAGING
Chemische recyclage van condensatiepolymeren kan leiden tot monomeren of oligomeren die makkelijker te purificeren zijn dan de polymeren, en kunnen vervolgens opnieuw gepolymeriseerd worden tot het orginele condensatiepolymeer zonder verlies van eigenschappen. Dit geeft aanzienlijke voordelen ten opzichte van fysische recyclage. Daarnaast kan de depolymerisatie ook zo uitgevoerd worden dat het leidt tot nieuwe monomeren en dus een grotere variëteit van polymeren na repolymerisatie. We kijken hier naar de chemische recyclage van polyesters, waaronder PET.
ONDERZOEKSVRAGEN
  • Onder welke condities kunnen we polyester PX depolymeriseren (T, catalysator)?
  • Is gedeeltelijke depolymerisatie mogelijk om energieverbruik te verminderen?
  • Kunnen we nieuw monomeer Y verkrijgen na depolymerisatie van polyester PX, en wat zijn de eigenschappen van PY na polymerisatie?
  • Wat zijn de eigenschappen van PX na een chemische recyclagestap?
  • Hoe kunnen we gedepolymeriseerd PX scheiden van additieven?
DOELPUBLIEK
Bedrijven geïnteresseerd in recyclage en hergebruik van polyesters.

Klik hier om terug te keren naar de inschrijvingspagina.