COCREATIETRAJECT '20-'21: CIRCULAIR PRODUCTONTWERP: Vermijden van lijmen bij assemblage van kunststofonderdelen

Stel u voor dat uw productonderdelen niet meer gelijmd moeten worden, maar dat ze bestaan uit losmaakbare verbindingen. Zo is uw product ook na zijn levenscyclus gemakkelijk te recycleren.

UITDAGING
Verlijmde onderdelen in een product kunnen na einde levenscyclus niet meer eenvoudig gescheiden worden. Dit maakt recyclage of hergebruik moeilijk of zelfs onmogelijk. Door verbindingen van productonderdelen te ontwerpen die geen residu’s (contaminatie) achterlaten, slimme assemblage toe te passen, vormverbindingen te integreren… kan dit geoptimaliseerd worden. Er is aandacht nodig voor Design for Assembly EN Disassembly. Ontwerp van losmaakbare verbindingen moet even veel aandacht krijgen als optimalisatie van het assemblageproces in de productie.
ONDERZOEKSVRAGEN
 • Welke materialen werden gebruikt in het huidige ontwerp?
 • Welke lijmen worden ingezet om kunststofonderdelen te bevestigen?
 • Kunt u door ontwerpaanpassingen het aantal onderdelen en de verschillende materialen verminderen?
 • Is het mogelijk om de verschillende materialen eenvoudig te scheiden na afdanking van het product?
 • Indien er toch gelijmd wordt, kan deze lijm eenvoudig opgelost of op een andere manier verwijderd worden zonder enige residu’s achter te laten?
 • Wat zijn eventuele logistieke hinderpalen om de afgedankte producten opnieuw te verzamelen en te verwerken?
DOELPUBLIEK
 • Ontwerpbureaus
 • Bedrijven die eigen producten in de markt zetten
 • Bedrijven die zorgen voor een gesloten productcyclus: van productie tot recyclage
 • Producenten van extrusie- en spuitgietonderdelen
 • Afvalverwerkende bedrijven
 • Producenten van lijmen

Klik hier om terug te keren naar de inschrijvingspagina.