COCREATIETRAJECT '20-'21: CIRCULAIR PRODUCTONTWERP: Complexe reststromen als kunststofrecyclaat

Beschikt uw bedrijf over gecontamineerde, post-industriële afvalstromen? Neem dan deel aan dit cocreatietraject en ontdek samen met de experts hoe het verrassende potentieel van deze onzuivere materialen.

UITDAGING

We beschouwen gecontamineerde, anders moeilijk te verwerken kunststoffen. De contaminatie kan heel divers zijn: lijmen, verf, olie, vezels, cellulose, metaaldeeltjes, voedselresten, zand,…

Deze kunststoffen kunnen niet gereinigd worden, om te compounderen en als recyclaat in te zetten in productie zoals spuitgieten. Ze bevatten enkel “calorische waarde”.

We kijken uit naar interessante eigenschappen van deze onzuivere materialen, we willen verrassende mogelijkheden ontdekken waardoor deze dan in te zetten zijn voor producten die potentieel verrassende eigenschappen ten volle benutten. Om deze reden spreken we verder van “complexe reststromen” die we als meerwaarde wensen te interpreteren.  

Deze complexe (hybride) materialen krijgen op deze manier een upcycle van restmateriaal dat kosten met zich zou meebrengen om te verwerken, naar een eindproduct met nieuwe commerciële waarde.

We zullen wel kijken naar post industriële stromen, niet postconsumer. Op deze manier kan een bepaald volume en stroom van dit materiaal gegarandeerd worden wanneer dit in een later productieproces ingezet kan worden.

ONDERZOEKSVRAGEN
  • Welke reststromen komen in aanmerking? Wat is er beschikbaar?
  • Na een keuze van mogelijke reststromen bepalen we via experimenten welke eigenschappen hier aan vast hangen. De experimenten kunnen enorm breed zijn en worden bepaald met onderzoekspartners en bedrijfspartners.
  • Naast de fysische transities, welke chemische veranderingen treden op bij verwerken van een complexe reststroom, bv bij smelten? Dit is van toepassing bij elke reststroom.
  • Afhankelijk van de aanwezige componenten in een reststroom, wat zijn de mogelijkheden bij productie? Wellicht is schade niet uit te sluiten of zijn beperkingen heel groot: hoe gaan we hier mee om?
DOELPUBLIEK
  • kunststof recyclagebedrijven 
  • ontwerpbureaus
  • kunststofverwerkende bedrijven
  • alle mogelijke industrieën met potentiële reststromen

Klik hier om terug te keren naar de inschrijvingspagina.