Nood aan bijstand bij IP en internationaal privaatrecht in uw transnationale samenwerking?

Dan zijn onze business consultants ongetwijfeld iets voor uw bedrijf!

Binnen het Europees project Inn2POWER stimuleert POM West-Vlaanderen transnationale samenwerkingen tussen kmo’s actief in de offshore windindustrie. Via deze oproep ondersteunen we dergelijke bedrijven door een business consultant binnen de domeinen ‘intellectual property’ en internationaal privaatrecht ter beschikking te stellen.

Ons aanbod:

Een gespecialiseerde business consultant die samen met u de laatste barrières om uw bedrijf internationaal te lanceren digitaal wegwerkt!

Onze voorwaarden:

  • Uw bedrijf wordt als kmo geclassificeerd;
  • Uw aanvraag betreft een knelpunt rond IP of internationaal privaatrecht in het kader van een (toekomstige) transnationale samenwerking;
  • De bijstand en advisering door de consultant moeten voor oktober 2020 gefinaliseerd kunnen worden.

Voldoet uw aanvraag aan de voorwaarden? Bezorg ons dan onderstaand inschrijvingsformulier voor 5 juni 2020 terug via Katrien.Criel@pomwvl.be.

Bijlage