Applicatielab 'Smart Production Organisation': Machinebouw & Mechatronicalabs

Creëer een slimme productieorganisatie door het toepassen van vereenvoudigde aansturingsmethodes en het virtueel valideren van ontwerpkeuzes en optimalisaties. 

Bij een slimme productieorganisatie ligt de focus op de vereenvoudiging van de productie- en logistieke aansturingsmethodes en een drastische reductie van de product doorlooptijd binnen een productieomgeving met kleine series en hoge complexiteit en/of variëteit. Hier komen elementen aan bod zoals zelfsturende controlesystemen (vb. Quick Response Manufacturing), slimme producten die de productie en logistiek aansturen, geavanceerde engineering oplossingen om (simultaan) zowel product, machine als productiesysteem te simuleren. Maar er is ook aandacht voor het connecteren van de reële en de virtuele wereld (i.e. Digital Twin) om te komen tot real-time beslissingsondersteuning en productieoptimalisatie.

Hoe pakt het applicatielab 'Smart Production Organisation' uw vraagstuk aan? 

Hieronder kunt u lezen hoe één van de mogelijke vraagstukken door dit lab wordt aangepakt. 

“De Kringwinkel wenst de volledige verwerkingsketen te verbeteren door automatisatie van de aanvoer van textiel en van het verpakken van de afgekeurde fractie.”

Het Kringloopcentrum vertrok van een leeg blad. In samenwerking met ISyE werd het traject van de huidige textielsortering onder de loep genomen om te analyseren welke mogelijkheden er bestaan om de materiaalstromen te automatiseren. Via het gebruik van virtuele modellen werden verschillende alternatieven uitgewerkt en gevalideerd voor multifunctionele ergonomische werkposten en voor de routering van textiel naar en tussen werkposten en de afvoer van de gesorteerde fracties. In samenwerking met Sirris werd een machine ontworpen voor het geautomatiseerd verpakken van de af te voeren fracties.

Locatie & partners

Locatie: UGent Campus Kortrijk & Flanders Make
Partners: UGent Campus Kortrijk - Sirris & Flanders Make

 

Kennisinstelling: UGent Campus Kortrijk
Naam: Prof.dr.ing. Johannes Cottyn
Onderzoeksgroep: Industrial Systems Engineering (ISyE)
E-mail: Johannes.Cottyn@UGent.be

Kennisinstelling: Sirris Kortrijk
Naam: Dr. ing. Bart Verlinden
Onderzoeksgroep: Smart & Digital Factory
E-mail: Bart.Verlinden@sirris.be

Kennisinstelling: Flanders Make – Kortrijk
Naam: Geert Malfait 
Onderzoeksgroep: Co-creatie centrum voor Industrie 4.0-productie
E-mail: geert.malfait@flandersmake.be

 

Het project “Machinebouw en Mechatronica centrum West-Vlaanderen” werd ingediend i.k.v. de GTI West-Vlaanderen binnen het EFRO Vlaanderen programma. Sirris, KU Leuven, Howest, de POM West-Vlaanderen en TUA West werken samen om het project te realiseren. De totale projectkost bedraagt 4.270.521 euro. Minstens 700.000 euro hiervan wordt met provinciale middelen toegereden. Het project rekent daarnaast op 1,7 miljoen Europese steun van EFRO en Vlaams minister Muyters kende ruim 850.000 euro toe uit het Hermes-fonds.

Ontdek de andere labs

klik hier