Applicatielab 'Smart Assembly/Production': Machinebouw & Mechatronicalabs

Zet flexibele automatisatieconcepten en digitale technologieën in ter ondersteuning van uw operatoren. 

Het applicatielab onderzoekt en demonstreert  hoe u innovatieve technologieën inzet om uw operator bij hun taken te ondersteunen (vb. assemblage) en hoe u de cognitieve en ergonomische belasting van uw operatoren reduceert. Hoe laat u robots en mensen veilig en met een optimale taakverdeling samenwerken?

Hoe pakt het applicatielab Smart Assembly/Production uw vraagstuk aan?

Hieronder kunt u lezen hoe één van de mogelijke vraagstukken door dit lab wordt aangepakt. 

“Mariasteen wilde concepten onderzoeken om collaboratieve robots flexibeler in te zetten. Al sinds geruime tijd maakte Mariasteen gebruik van cobots in de productie omdat een cobot doelgroepmedewerkers kan ondersteunen wanneer fijne motoriek ontbreekt of wanneer een derde hand noodzakelijk is voor de uit te voeren taak. Men stelde echter vast dat eens de cobot voor een bepaalde taak in een werkcel geïntegreerd werd deze cobot in de praktijk zelden nog voor andere taken in andere werkcellen werd ingezet. Het voorzien van een andere grijper, wisselen van plaats, enz. was een te hoge drempel. Bovendien hadden de andere taken die men in gedachten had bijkomende vereisten zoals: schuurtoepassingen waarbij de cobot adaptief moet kunnen bewegen op basis van krachtmetingen, en  kwaliteitscontroles waarbij ook 2D- en 3D-beeldverwerking noodzakelijk is.

Om aan al deze vereisten te voldoen heeft Mariasteen in samenwerking met Sirris een nieuwe marktverkenning gedaan van robot- en grijpersystemen, kracht- moment- en visie-sensoren, snelwisselsystemen voor grijpers en dockingsystemen voor de verplaatsbare cobot. Geselecteerde concepten werden vervolgens in testcases gevalideerd. De testcases werden door Mariasteen gekozen om een optimale ondersteuning te bekomen van de operatoren bij repetitief, saai of gevaarlijk werk en bij opdrachten waar de hoge kwaliteitseisen een 100% controle onvermijdelijk maken. Dit alles resulteerde in nieuwe kennis en inzichten maar ook in de strategische beslissing rond de uitbreiding van cobot-toepassingen in hun productie.”

Locatie & partners

Locatie: Sirris Kortrijk
Partners: Sirris Kortrijk - UGent Campus Kortrijk

 

Kennisinstelling: Sirris Kortrijk
Naam: dr. ing. Bart Verlinden
Onderzoeksgroep: Smart & Digital Factory
E-mail: Bart.Verlinden@sirris.be

Kennisinstelling: UGent Campus Kortrijk
Naam: Prof.dr.ing. Johannes Cottyn
Onderzoeksgroep: Industrial Systems Engineering (ISyE)
E-mail: Johannes.Cottyn@UGent.be

Het project “Machinebouw en Mechatronica centrum West-Vlaanderen” werd ingediend i.k.v. de GTI West-Vlaanderen binnen het EFRO Vlaanderen programma. Sirris, KU Leuven, Howest, de POM West-Vlaanderen en TUA West werken samen om het project te realiseren. De totale projectkost bedraagt 4.270.521 euro. Minstens 700.000 euro hiervan wordt met provinciale middelen toegereden. Het project rekent daarnaast op 1,7 miljoen Europese steun van EFRO en Vlaams minister Muyters kende ruim 850.000 euro toe uit het Hermes-fonds.

Ontdek de anderen labs

Klik hier