Anders en beter organiseren

Wilt u als bedrijf kunnen groeien, succesvol innovaties implementeren en nieuwe medewerkers aantrekken? Dan is het essentieel dat u uw arbeidsorganisatie hierop aanpast. In de onderneming van de toekomst wordt menselijk kapitaal immers op een innovatieve en wendbare manier ingezet. 

Bedrijven en organisaties die groeien trappen vaak in de valkuil: men gaat gaandeweg extra functies, afdelingen en lagen creëren. Op die manier ontstaat er een functionele opdeling in operationele afdelingen (voorbereiding, productie, logistiek, etc.) en ondersteunende diensten (met specialisten op vlak van techniek, kwaliteit, HR, etc.).

Dergelijke organisatiestructuren staan garant voor interne spanningen en afstemmingsproblemen, die men dan tracht te compenseren met een sterke hiërarchische bovenbouw (managers, ploegbazen, etc.) en een controlerende, sturende stijl van leidinggeven. Leidinggevenden komen in een rol waar ze continu in de weer zijn met het blussen van operationele brandjes, waardoor er weinig tijd overblijft voor bijvoorbeeld innovatie en tactische en/of strategische activiteiten. Typisch is dat de medewerkers met uitvoerende jobs in een dergelijke opzet een minder proactieve houding gaan vertonen. Gevolg: weinig betrokkenheid, veel verloop en moeite met het aantrekken van nieuwe mensen.

Om sterke resultaten te behalen is een totaalaanpak nodig. Alle radertjes in uw organisatie spelen immers op elkaar in. In deze sessies leert u kijken naar uw organisatie als een geheel en wordt u aangezet en gecoacht om initiatief te nemen en verbetering in gang te zetten.

Deze opleiding is een initiatief van Syntra West – SBM in samenwerking met het innovatieplatform Flanders Synergy en kadert binnen de werking van de Academie voor de Toekomst.

Opleiding 'anders organiseren via innovatieve arbeidsorganisatie'

Opleiding van 5 dagen (= 10 sessies = voor-en namiddag). De sessies vinden plaats in gastbedrijven.

DATA TIJDSTIP GASTORGANISATIE LOCATIE
30/03/2018 9u-16u Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen Gent
27/04/2018 9u-16u Locatie op basis van deelnemersgroep  
25/05/2018 9u-16u Zonnehoeve Production Nazareth
8/06/2018 9u-16u Vivaldis  Zwijnaarde
22/06/2018 9u-16u Delta Light Wevelgem

Meer info: www.sbm.be

Voor wie? Leidinggevenden, kaderleden, zaakvoerders, directeurs, afgevaardigd bestuurders, leden van het managementteam, productiemanagers, HR-verantwoordelijken, vakbondsafgevaardigden uit productiebedrijven en non-profitorganisaties. 

Innovatieve arbeidsorganisatie: verhalen uit de praktijk

Klik op de foto om het artikel te lezen.