GEZOCHT: innovatieve technologie om noden in de zorg aan te pakken

Beschikt uw bedrijf over technologie of specifieke expertise om mensen met een chronische spieraandoening of een chronische longziekte te screenen, op te volgen en te coachen?

De partners van het PROOF-project roepen bedrijven en zorgorganisaties op om samen een technologie te ontwikkelen om mensen met een zorgvraag op te volgen.

WAAROP ZOEKEN WIJ EEN ANTWOORD?
Mensen met een chronische longziekte of spieraandoening hebben specifieke zorgvragen. Uit brainstormsessies met zorgprofessionals in Vlaanderen en Nederland in februari 2020 bleek dat er voor deze mensen een reële nood is aan een tool of technologie om aan screening, monitoring en coaching te doen. Concreet gaat het dan om:
  • het meten van de individuele voedselinname, -opname en/of -behoefte met een slimme technologie om zo gepersonaliseerde voedingsinterventies en -adviezen te kunnen geven en het (voedings-)profiel van de patiënt te bepalen;
  • zorgverleners die betere inzichten willen verkrijgen over de ziektebeelden op basis van de verzamelde gegevens;
  • het stimuleren en coachen van de patiënt om te blijven bewegen om zo de spiermassa van de patiënt te versterken.
NAAR WAT ZIJN WIJ OP ZOEK?
Er is nood aan een technologische ontwikkeling ten behoeve van de monitoring van de voedselinname, -opname en/of -behoefte voor patiënten met sarcopenie en COPD. Eveneens een ontwikkeling die de patiënt coacht en/of screent en deze informatie doorspeelt aan de zorgverleners en/of mantelverzorgers.

 
Een technologische ontwikkeling die antwoord biedt aan deze gedefinieerde zorgnood bestaat nog niet. Dit zou een wearable, een slim apparaat, sensoren, of een combinatie van dit alles kunnen zijn. Zeker is wel dat een geïntegreerde aanpak het beste antwoord kan bieden op deze zorguitdaging. In deze aanpak wordt zowel gekeken naar screening, monitoring als coaching om de patiënt zo goed mogelijk te begeleiden en op continue basis te communiceren naar de zorgverleners en/of mantelverzorgers.

VOOR WIE IS DEZE OPROEP BEDOELD?
  • We zoeken bedrijven die al een technologische oplossing hebben die antwoorden biedt op de gestelde uitdagingen of bedrijven die bereid zijn om deze oplossing te ontwerpen en uit te werken. Voorbeelden van dergelijke oplossingen zijn wearables, slimme apparaten, sensoren, enz.
  • Zorgorganisatie die geconfronteerd worden met de gestelde uitdagingen kunnen samen met bedrijven en wetenschappers aan de slag gaan en bouwen aan een technologische ontwikkeling (wearables, slimme apparaten, sensoren…) die u en uw patiënten ondersteunt op een vraaggedreven manier.
HOE ZIET ONS STAPPENPLAN ER UIT?
WAT ZIJN DE VOORDELEN VOOR UW BEDRIJF?
  • U helpt bij de preventie van chronische ziektes en verbetert de levenskwaliteit van personen met een chronische zorgvraag
  • Geselecteerde projecten maken aanspraak op een subsidie van 40% op de gemaakte personeelskosten.
  • U ontwikkelt innovatieve producten die direct inspelen op de vraag van een grote groep zorgvragers
  • U werkt samen met zorgactoren, waardoor u rechtstreekse contacten krijgt met “toekomstige klanten”.
  • U krijgt de mogelijkheid om de (nieuwe) technologische ontwikkeling te toetsen in de specifieke doelgroep.
MEER INFORMATIE?
Ik beantwoord graag al uw vragen tijdens een verkennend gesprek aan de telefoon of via e-mail. U kunt ook uw contactgegevens achterlaten via het formulier onderaan deze pagina. Dit eerste contact is uiteraard volledig vrijblijvend.
 
Brian Desplinter
Projectcoördinator PROOF
Fabrieken voor de Toekomst
T +32 51 75 02 43
M +32 472 18 89 17
E brian.desplinter@pomwvl.be 

PROOF staat voor Platform for Research Oriented towards persOnalised Food.

In dit project [link] bundelen Vlaamse en Nederlands partners hun krachten om werk te maken van gepersonaliseerde voeding.

Het PROOF-project krijgt financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling via het Interreg Vlaanderen-Nederland-programma. De Provincie Limburg (NL), het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (NL) en Provincie West-Vlaanderen (BE) co-financieren dit project.

 

GEINTERESSEERD?

Interesse om samen te werken met zorgorganisaties om gepersonaliseerde voeding te ontwikkelen? Laat je contactgegevens hier achter en wij nemen contact met u op.

Heeft u reeds ervaring met dergelijke uitdagingen? Geef hier aan wat jouw inbreng zou kunnen zijn in deze cocreatietrajecten.