West-Vlaanderen neemt kennissprong: Opening 5 nieuwe labo's Machinebouw & Mechatronica

In mei en juni opent de provinciale Fabriek voor de Toekomst Machinebouw & Mechatronica in Brugge en Kortrijk maar liefst 5 laboratoria die uitdrukkelijk gericht zijn op de behoeften van de productiebedrijven. Een reeks partners investeren samen 4,27 miljoen euro, waarmee West-Vlaanderen haar kenniscapaciteit met de helft verhoogt.

Met Fabriek voor de Toekomst Machinebouw & Mechatronica dragen de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen en TUA West (Technische Universitaire Alliantie) sinds 3 jaar hun steentje bij tot een duurzame toekomst voor 30.000 directe arbeidsplaatsen. Bij de start kreeg Jos Pinte, voormalig algemeen directeur van Sirris (collectief centrum van de Belgische technologische industrie) de opdracht om te peilen naar de kennisbehoeften van de bedrijven. “Het uitgangspunt was dat de West-Vlaamse capaciteit voor onderzoek & ontwikkeling niet in verhouding stond tot het gewicht van de sector. De provincie beschikte slechts over 10% van de Vlaamse middelen voor onderzoek & ontwikkeling, terwijl ze wel 40% van Vlaamse jobs in mechatronica en bijna 25% in de metaalverwerking had. Daarom ging ik bij een 40-tal kleine en grote bedrijven luisteren naar hun kennisbehoeften. Daaruit kwamen twee zaken naar voren: de grote ondernemingen hadden meer eigen onderzoekers nodig en de kmo’s vonden te weinig ondersteuning”, vertelt Jos Pinte.

Voor de verdere kennisontwikkeling van de industriële cluster werd daarop een partnerschap tussen bedrijfswereld, overheid en kennisinstellingen gestart. Onder de noemer Fabriek voor de Toekomst Machinebouw & Mechatronica werkt POM West-Vlaanderen samen met Voka, Unizo, Agoria en TUA West en de kennispartners Howest, Vives, Universiteit Gent, KU Leuven, Sirris en Flanders Make. De kers op de taart wordt de opening van 5 nieuwe laboratoria in mei en juni. “Daarmee zullen we er in 3 jaar tijd samen in geslaagd zijn om 50% meer onderzoekers naar West-Vlaanderen te krijgen”, zegt Jos Pinte.

Lees hier het volledig artikel: 

Bron: Voka Ondernemers - 3,2019 - 15 februari 2019

Bijlage