Werkzoekenden maken kennis met de West-Vlaamse voedingsindustrie

De arbeidsmarkt in de grensregio Frankrijk-Walloniƫ-Vlaanderen kampt met een aantal tegenstrijdigheden. West-Vlaamse vacatures raken steeds moeilijker ingevuld omwille van een tekort aan arbeidskrachten. Daarentegen vinden Franse en Waalse werkzoekenden maar moeilijk een voor hen geschikte job in hun eigen regio. De oplossing lijkt voor de hand te liggen. Maar werken aan de overzijde van de (taal)grens is nog steeds een (te) weinig betreden pad.

Om die reden organiseerden VDAB, IPV/Alimento, le Forem, Entreprendre Ensemble en POM West-Vlaanderen, op 7 november een grensoverschrijdende ontdekkingsdag. Tijdens deze dag maakte een groep van een 20-tal Vlaamse, Waalse en Franse werkzoekenden kennis met de voedingssector en de waaier van jobmogelijkheden. Dit gebeurde via een bezoek aan het vernieuwde Joblabo Voeding en een bedrijfsbezoek aan Lutosa in Sint-Eloois-Vijve. Aansluitend op deze ontdekkingsdag kregen de werkzoekenden de mogelijkheid om een opleiding te volgen om in de sector aan de slag te gaan.

De volgende ontdekkingsdag zal doorgaan op 20 februari 2018.

Deze ontdekkingsdagen worden gerealiseerd in het kader van het Interreg-project Grenzeloos Competent en zijn voor de helft gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Foto's