Zeewier

Vlaams zeewier: welke nieuwe kansen biedt dit?

Op heden gebruiken sommige bedrijven reeds zeewier, maar op kleine schaal en met zeewier afkomstig van wilde oogsten uit het buitenland. Lokale kweek, verwerking en vermarkting van zeewier via de korte keten daarentegen biedt enorme mogelijkheden voor het Vlaams milieu en de markt. Het lokaal kweken van zeewier biedt, naast lokale tewerkstelling en meerwaarde productie, vele voordelen die nu grotendeels niet aangeboden worden op de markt:

 • verse zeewieren (i.p.v. gedroogd of ingevroren wieren)
 • hoog kwalitatieve zeewieren (i.p.v. gemengde, onzuivere aanvoer)
 • kleinere, hoogwaardige niche-soorten (i.p.v. grote, snelgroeiende bruinwieren)
 • stabiele, duurzame aanvoer (i.p.v. toenemende druk op wilde zeewierpopulaties en verplicht tijdelijk sluiten van de oogstgebieden)
 • producten met een positief effect op het milieu

De lokale kweek van zeewieren zal toelaten om nieuwe producten te introduceren in Vlaanderen die vaak nog niet bekend zijn bij de consument of die vandaag te duur zijn omdat de zeewierkweek nog niet wijd verspreid is. Helaas ondervinden bedrijven een groot aantal barrières om zeewier te kweken, verwerken, en vermarkten in Vlaanderen. Mogelijke afnemers wachten op lokale producenten, mogelijke producenten op stabiele afzetmarkten en beschikbare kweekgebieden. Het is enkel door de waardeketen als geheel te mobiliseren dat alle barrières opgelost zullen kunnen worden en dat deze nieuwe duurzame economische activiteit zich zal vestigen in Vlaanderen.

De toekomst van zeewier in Vlaanderen

Het SeaConomy-team werkt aan een visietekst, waarin een toekomstbeeld geschetst wordt van de zeewiersector in Vlaanderen en van de economische opportuniteiten die dit met zich meebrengt. De visie is zo opgesteld dat er kan gehandeld worden op korte termijn maar nagedacht wordt op lange termijn. De rol van Vlaanderen wordt daarbij steeds binnen een bredere Europese context bekeken.   

De visietekst wordt voorgesteld op het slotevent van SeaConomy. Na afloop zal de tekst online beschikbaar zijn.

Hieronder vindt u een gedetailleerd overzicht van interessante projecten, nieuws, evenementen en bijlages over de mogelijkheden van de lokale kweek en verwerking van zeewier in Vlaanderen.

Projecten

 • MACROFUELS: productie van geavanceerde biobrandstoffen uit zeewier, nl. ethanol, butanol, furanics, en biogas. Opbrengst naar 25 kg/m², bereiken 90% metabolisatie van suikers, opschalen van thermochemische conversie van suikers naar brandstoffen, techno-economische en duurzaamheidsanalyse (2016-2019, Horizon2020).
 • SEAREFINERY: ontwikkeling eco-vriendelijke chemische en enzymatische verwerkingstechnieken voor de extractie en opzuivering van hoogwaardige componenten, zoals antioxidanten, antimicrobiële componenten, en hydrocolloïden uit gekweekt zeewier (2016-2018, ERA-MBT).
 • SeaConomy: wegwerken van interne en externe barrières voor de kweek, verwerking en vermarkting van zeewier in Vlaanderen (MIP-project, 01/10/2016-30/03/2018).
 • Aqua Value: in kaart brengen van state-of-the-art geïntegreerde aquacultuur, waardeketenanalyse en vermarktingspotentieel, identificatie en kwantificatie van het innovatiepotentieel en identificatie van 2-4 pilootprojecten (2014-2015).
 • At-Sea: ontwikkeling van geavanceerde textiele substraten om kweek van aquatische biomassa op open zee te faciliteren (2012-2015, FP7).
 • EnAlgae: ontwikkeling van duurzame technologieën voor de productie van micro-en macro-algen, bioenergie en mitigatie van broeikasgassen, gaande van pilootprojecten tot marktrijpe producten en diensten (2011-2015, Interreg NWE).
 • Value@Sea: demonstratieproject in de Westdiep van een geïntegreerde zeeboerderij (7ha) voor de gecombineerde kweek van oesters, sint-jacobsschelpen en zeewier (2017-2019, EFMZ).
 • NEPTUNA: In dit project wordt een enzyme-gebaseerde extractietechniek toegepast op algen om daarna de algen te screenen op de aanwezigheid van anti-oxidanten en antimicrobiële activiteit (2016-2018).
 • MacroCascade : Het doel van dit project is om de cascade van mariene macro-algen bioraffinage te verzilveren. Dit productieplatform omvat de hele technologische keten voor de verwerking van duurzaam gekweekte macro-algen tot hoogwaardige producten met toegevoegde waarde (2016-2020).
 • BioSea: De doelstelling van dit project is de ontwikkeling en validatie van innovatieve upstream- en downstreamprocessen voor de teelt van micro- en macroalgen en de extractie van hoogwaardige componenten (2017-2020).
 • MAB4: Kweek van zeewier op grote schaal en het gebruik van zeewier voor cosmetica en voeding (2016-2020).

Nieuws

Evenementen

Contact 

Voor meer informatie over het zeewierplatform kunt u terecht bij:

Bijlage