Valorisatie reststromen voedingsindustrie

Wat hebben draf, brouwersgist, aardappelstoomschillen en ondermaatse vis met elkaar gemeen? Ze bieden mogelijks interessante valorisatiepistes in o.a. humane consumptie, cosmetica en waterzuivering.

Onderzoekers van ILVO, KULAK, UGent Campus Kortrijk en Vives gingen samen met eCoast en de Fabriek voor de Toekomst Voeding na welk potentieel reststromen uit de agrovoedingssector hebben om opnieuw ingezet te worden als voedingsproduct of als andere hoogwaardige toepassing.

•    Het project Valorfood onderzocht welk potentieel er zit in reststromen van aardappelverwerkende bedrijven en bierbrouwerijen.
•    Het project Valorevis zocht naar meerwaarde voor bijvangst in de visserij en reststromen verder in de keten, op de visveiling en in visverwerkende bedrijven.

Uit beide projecten blijkt dat er voldoende potentieel zit in het valoriseren van reststromen uit de genoemde sectoren. De resultaten van het onderzoek werd voorgesteld op 24 maart 2016 op het duo-seminarie ‘Van reststromen naar geldstromen’. De presentaties van dit evenement kunt u hier  terugvinden.

Naast de valorisatie van reststromen blijft het noodzakelijk om ook onderzoek uit te voeren op het vermijden van reststromen in het algemeen. Dit geldt zowel binnen de voedingsindustrie als bij landbouw en visserij.

Verder onderzoek naar valorisatie van reststromen zal afhangen van de interesse vanuit de bedrijfswereld. Graag vragen wij dan ook uw interesse kenbaar te maken, via katelijne.vancleemput@pomwvl.be.

Bijlage